Oma Mua

Ainehistoja livvinkarjalan murtehella

Karjalaiset olemma: šie ta mie

Uuvven vuuvven uattona Oma mua- ta Vienan Karjala -lehet kučuttih ativoih omie lukijie ta tiluajie. Periodika-kuštantamon tiloissa 20. talvikuuta oli järješšetty illačču, kumpaseh keräyvyttih kuin Oma Mua- šamoin Vienan Karjala -lehtien lukijat. Ajatuš // Kirjuttajat: Olga Smotrova

Uuvven vuuvven uattona Oma mua- ta Vienan Karjala -lehet kučuttih ativoih omie lukijie ta tiluajie. Periodika-kuštantamon tiloissa 20. talvikuuta oli järješšetty illačču, kumpaseh keräyvyttih kuin Oma Mua- šamoin Vienan Karjala -lehtien lukijat. Ajatuš yhtehisen illačun pitämiseštä šynty lehtien toimittajilla vielä šykyšynä. Enši vuuvven alušta lehet yhissytäh ta kahen lehen šijašta rupieu ilmeštymäh 12-šivuni Oma Mua -netälilehti, kumpasešša painetah kirjutukšie kuin vienan šamoin livvin kielellä. Karjalaisen tavan mukah vierahie kostitettih čäijyllä-kahvilla, tarittih kaikenmoisie makijaisie. Yhen stolan takuana keräyty kuin livviläisie, niin ni vienankarjalaisie. Illačun aikana kuulu vienalaista ta livviläistä pakinua, eikä kellänä tarvinnun kiäntäjyä, kaikin ymmärrettih toini toisieh. Toimittajat kerrottih mitä oli šuatu aikah tämän vuuvven aikana ta enši vuuvven uutuukšista. Illačun aikana piettih arpajaiset niijen tiluajien kešen, kumpaset tilattih lehet tiluajadekadin aikana ta työnnettih meilä omat kuitit. Arpajaisissa oli kolme šuurempua ta viisi pienempyä lahjua: Piälahjat männäh Petroskoih Tatjana Baranovalla (šilityšrauta); Veškelykšeh Nina Menojevalla (viesat) ta Kalevalah Ahokas Margaritalla (peite). Nina Gokkojeva Petroskoista ta Huoti F’odorov Kalevalašta voitettih kuhn’aviessat, a L. Kallijeva Jyškyjärveštä, L’udmila Ivanova Veškelykšeštä ta Lidija Torvinen Kalevalašta šuatih kirjutušvälinehlaittehet. Lehtien toimittajat onniteltih kaikkie tulijie Uuvven vuuvven pruasniekalla ta toivottih hyvyä ošua, lujua tervehyttä ta lykkyö tulevana vuotena. Illačušša valtasi lämmin ta yštävällini ilmapiiri. Monien mieleštä šemmosie tapuamisie kannattais järještyä jatkoššaki joka vuosi tai rikenempäh.
Lisyä kommenti

Luokkaukšie, kanšallista pahantahtoisuutta šekä VF:n lakien vaštasien toimien kehotušta šisältäjät viestit poistetah šivuilta!

Kommentit: *
Šiun nimi: *