Oma Mua

Ainehistoja livvinkarjalan murtehella

Kyykkyä ympäri vuuvven

Jyškyjärven neiččyset -joukko šai Voitontahošta-diplomin viimeseštä paikašta. // Kirjuttajat: Natto Varpuni

Noin šuurta kyykkäkilpailuo ei ole vielä ennein pietty. Šiih ošallistu 21 juokkuo eri puolilta Karjalua, Petroskoista, Koštamukšešta, Čerepovetsista ta šamoin Šuomen puolelta (Šuomuššalmelta). Tämänkertaset kilpailut piettih Venäjän Kulttuuriministerijön tuvella. Piäjärještäjänä on Kalevalan etnokulttuurikeškuš «KALEVALATALO». Voittajakši tuli Čerepovetsin ta Kalevalan yhtehisjoukko, kumpasešša kakši henkie oli Čerepovetsista ta kakši – Kalevalašta. Joukon tuloš on «minus 22». Toisella šijalla tuli Kalevalan Snegiri (Ruškierintaset) -joukko. Tuloš on «minus 10». Kolmannen šijan šamoin šai kalevalalaini Kalamiehet-joukko. Šen tuloš on «minus 4». Kilpailun viimesenä tällä kertua oli Jyškyjärven neiččyset -joukko, kumpasešša oli Jyškyjärven koulun opaštajie. Kyllä, kalevalalaiset ollah Karjalan parahimmista parahat kyykän peluajat! Kalevalašša kyykkyä pelatah vuuvvešta 1991. Šitä pelatah ympäri vuuvven. Nyt Kalevalašša on monta kyykkäjoukkuo. Kalevalan kyykkäveteraaneja ollah Viktor Nikutjev, Vladimir Denisov, Viktor Melentjev. Tällä kertua hyö ei pelattu, ka kačottih kilpailuo šuurella innolla. Kilpailun tunnelma oli ylen yštävällini ta lämmin, vaikka pihalla oli 12 aštetta pakkaista. Omin šilmin kaččoma, mitein muasterit pelatah kyykkyä. Čerepovetsin peluajat Vladimir Tihomirov ta Andrei Nazarov, ollah korkietašoset kyykkämuasterit. Vladimir Tihomirov on tunnettu persoona kyykkämuajilmašša. Hiän on Čerepovetsin alovehellisen venäläisen kyykkäpelin liiton johtaja ta monien muajilmanmeštaruuškilpailujen voittaja. Hänen toveri Andrei Nazarov tuli kilpailun parahakši miešpeluajakši. Andrei löi toko viisi–šeiččemän kyykkyä kerralla! Šeuruava kyykkäkilpailu pietäh Kalevalašša 14. kešäkuuta Uhtuon karjalaisien pruasniekašša.
Kommentit
Lisyä kommenti

Luokkaukšie, kanšallista pahantahtoisuutta šekä VF:n lakien vaštasien toimien kehotušta šisältäjät viestit poistetah šivuilta!

Kommentit: *
Šiun nimi: *