Oma Mua

Ainehistoja livvinkarjalan murtehella

Luonnonlinna on kaupunki luonnon helmašša, kumpasešša kaikilla on hyvä elyä. // Kirjuttajat: Galina Luzganova

Jo kolmatta kertua meijän piirin koululaiset rakennetah omua huavehkaupunkie, missä kaikilla on hyvä. Še on Luonnonlinna. Tämän kummallisen kaupunkin rakentamini on ekologisen festivaalin yksi vaihista. Šen mukavan, taitehellisen tiijuššušpivon järješšettih Paanajärvi-kanšallispuiston ekologisen šivissykšen ošašton spesialistit ta piirin šivissyšhallinnon ruatajat.

Festivaalin tarkotukšena on koululaisien kiinnoššukšen kehittämini luonnonšuojelutoimintah, heijän aktiivisen ta sosiaalisen näkökulman kannattamini. 

Tänä vuotena festivaali oli omissettu luonnonšuojelualovehilla ta šen deviisina oli: Tieto–Taito–Huvi. Kaupunkin rakentamiseh ošallistu yhekšän joukkuo.

Enšimmäisellä tietovaihiella jokahini kilpailujoukko esitti yhen luonnonšuojelualovehen. Niijen joukošša oli Kalevalan, Vodlozeron ta Puanajärven kanšalliset puistot, Koštamukšen ta Kivačun rauhoitušalovehet.

Festivaalin jännittävänä hetkenä oli tulokšien ta voittajien ilmottamini. Kolmannella paikalla piäsi Piäjärven koulu, toisella tultih viime vuuvven voittajat – luohelaiset lapšet. Voittajakši oli miärätty Kiestinkin koulu. Kaikki joukot šuatih ošallistujien diplomit ta lahjoja.

Kommentit
 • Iim20.08.2013 | 07:03
  they're cool and stuff and i have a tablet from them, euraoudlsim or something i guess, that it's promoted all over the world, england, spain, even uk, and i have a 2.3 installed on it and unfortunately although i have no problem with it at this moment it's pretty annoying that i cannot make a note on the calendar or i just simply don't know to follow instructions. I know that android 2.2 has the same problem and i want to know if this 4.0 android update has fixed this issue , and if the answer is yes can someone tell me how to update mine from 2.3 to 4.0? Regards
 • Oksana24.08.2013 | 05:53
  Nice article has been <a href="http://vivxrgikwmi.com">shaerd</a> here. It was fun reading your this article and also helped me to get lots of good points from here. I would like to visit here again in future too. It would be great if you can share more information in future too. Keep Posted...
 • Haval25.08.2013 | 20:39
  Nice article has been sehrad here. It was fun reading your this article and also helped me to get lots of good points from here. I would like to visit here again in future too. It would be great if you can share more information in future too. Keep Posted... http://xyypyjmnqq.com [url=http://rkwibdd.com]rkwibdd[/url] [link=http://gpkgyhbq.com]gpkgyhbq[/link]
 • Wataru28.08.2013 | 04:28
  they're cool and stuff and i have a tablet from them,<a href="http://jszgqgvumcn.com"> edruoualsim</a> or something i guess, that it's promoted all over the world, england, spain, even uk, and i have a 2.3 installed on it and unfortunately although i have no problem with it at this moment it's pretty annoying that i cannot make a note on the calendar or i just simply don't know to follow instructions. I know that android 2.2 has the same problem and i want to know if this 4.0 android update has fixed this issue , and if the answer is yes can someone tell me how to update mine from 2.3 to 4.0? Regards
 • Hazel05.09.2013 | 23:07
  they're cool and stuff and i have a tablet from them, euoidualsrm or something i guess, that it's promoted all over the world, england, spain, even uk, and i have a 2.3 installed on it and unfortunately although i have no problem with it at this moment it's pretty annoying that i cannot make a note on the calendar or i just simply don't know to follow instructions. I know that android 2.2 has the same problem and i want to know if this 4.0 android update has fixed this issue , and if the answer is yes can someone tell me how to update mine from 2.3 to 4.0? Regards http://murohydxik.com [url=http://ojroay.com]ojroay[/url] [link=http://vduwrvr.com]vduwrvr[/link]
Lisyä kommenti

Luokkaukšie, kanšallista pahantahtoisuutta šekä VF:n lakien vaštasien toimien kehotušta šisältäjät viestit poistetah šivuilta!

Kommentit: *
Šiun nimi: *