Oma Mua

Ainehistoja livvinkarjalan murtehella

Pyhä da arret -kirjan luatijat Aleksei Konkka ta Olga Ogneva. // Kirjuttajat: Jelena Filippova

Uuši Pyhät da arret -kirja esitettih Jyrgilän pruasniekašša.

Priäžän piirin vanhašša karjalaisešša Jyrgil-kyläššä piettih pruasniekka, kumpani oli omissettu pyhällä Miikkulalla. Ammuista ajoista tätä pyhyä on pietty Jyrgilän taivahallisena šuojelijana. Kyläššä oli ollun časouna, kumpani kanto Miikkula-pyhän nimie.  Nyt kyläläiset yhteisvoimin rakennetah šamannimista časounua ta näin yritetäh šäilyttyä aikojen ta šukupolvien yhteyš.

Kylän pruasniekan aikana oli vielä yksi tärkie tapahtuma – Verso-kuštantamon Pyhä da arret: Karjalaine rahvahan kalendari -kirjan presentatijo. Kirja on luajittu karjalan kielen kaikilla murtehilla. Šen luatijina ollah Kanšalliskielisen TV-n toimittaja Olga Ogneva ta Kielen ta kirjallisuuvven instituutin ruataja Aleksei Konkka. Kolme vuotta takaperin šamannimini kirja jo näki päivänvalon. Nyt ilmešty uuvvissettu versijo.

Kirjan uuvvešša versijošša tulou esillä enemmän tietoja ta faktoja ortodoksien ta rahvahan pruasniekoista, karjalaisen rahvahankalenterista, luonnon ilmijöistä ta rahvahan primietoista, šekä löytyy runšahašti karjalaisen folkloorin ta pakinojen esimerkkijä (šananpolvija, šananlaškuja, bylinoja, arvautukšie, starinoja, hiälauluja). Kirjašša on esitetty kaikki karjalaisien etnoryhmät: livviläiset, lyydiläiset, Tverin ta Derzanin, Valdain, Ladogan karjalaiset šekä vienankarjalaiset.

Valtavan miärän ainehistošta kirjan luatijat oli löyvetty Kielen ta kirjallisuuvven instituutin arhiivoista ta fonogrammiarhiivašta. Kirja oli julkaistu Karjalan Šiviššyššeuran tuvella.

Kirjan toimittajana on Kielen, kirjallisuuvven ta istorijan instituutin ruataja, folklorin tutkija Valentina Mironova ta taiteilijana Anastasija Trifanova. Še tulou hyväkši avukši niillä, ken on kiinnoštun karjalan kieleštä ta karjalaisien perintehistä, ken elävyttäy karjalaisissa kylissä rahvahallisie juhlie.

Mintäh Pyhät da arret -kirjan esittelypaikakši oli valittu Jyrgil-kylä? Šentäh kun Jyrgil on kirjan luatijan, Olga Ognevan kotikylä. Olga oli šamoin pruasniekan vetäjänä.

Pruasniekan jatkona petroskoilaini rock-šoittaja Santtu Karhu esitti omie lauluja karjalan kielellä. Pivon aikana oli järješšetty muistoesinehien myynti, šuatut rahat oli piätetty käyttyä kylän uuvven časounan rakentamisen hyväkši.

Kommentit
Lisyä kommenti

Luokkaukšie, kanšallista pahantahtoisuutta šekä VF:n lakien vaštasien toimien kehotušta šisältäjät viestit poistetah šivuilta!

Kommentit: *
Šiun nimi: *