Oma Mua

Ainehistoja livvinkarjalan murtehella

Karjalaistyyliset hiät oltih Pruasniekkapäivän keškisimpie pitoja

Joka vuoši 8. kešäkuuta Karjalan tašavalta juhliu omua šyntymäpäivyä. Tänä vuotena tašavallan 93-vuotisjuhlan piätapahtumat oli piätetty järještyä Priäžäššä.

Juhlaohjelma alko jo 7. kešäkuuta, šilloin Priäžäššä starttasi šuomelais-ugrilaisien rahvahien Suguvastavundu-festivaali. Ošallistujat Venäjän eri alovehilta, Šuomešta ta Karjalašta näytettih omie kanšallisie kulttuurie. Ihan huomenekšešta alkaen kaikki halukkahat voitih nähä tai ošallistuo erilaisih juhlatoimehpitoih.

KT:n šyntymäpäivänä oli avattu XI naisien forumi, mih yhty yli šata etuštajua eri piirilöistä. Forumin teemana oli ekologija.

– Meilä ei ole toisarvosie propleemie, ekologijan kyšymyš on etupaikalla. Ekologijan tilašta riippuu elämänluatu ta eläjien terveyš, korošti KT:n piämieš Aleksand Hudilainen.

Kahen päivän aikana forumin ošallistujat käsiteltih ta ehotettih monta projektie, kumpasien tarkotukšena on auttua tašavallan naisie šekä pereharvojen populiarisointi.

Pruasniekkapäivän keškisimpie pitoja oli hiätilaisuuš Karjalaiset hiät -tyylissä. Uuvven perehen peruššettih Vladimir Martinov Vitegrašta ta Anna Griškina Priäžäštä. Hiämenoih ošallistu pat’vaška, itkijät, kumpaset kaimattih nuorie uuteh elämäh. Hyö kerrottih karjalaisie šananpolvie, molompien puolien heimolaiset kyšeltih toini toistah šulhasešta ta moršiemešta, ta Vladimir ta Anna šuatih lahjoja KT:n piämieheltä ta paikalliselta hallitukšelta.

Pruasniekan jatkona oltih uuvven urheilukentän avajaiset, kumpasen rakentamista oli rahottan Gazprom-yrityš. Šiinä oli pietty enšimmäini Čalnan ta Priäžän joukkojen välini yštävyyšpeli.

Pruasniekkapäivän aikana Priäžän eläjät ta vierahat voitih kuunnella paikallisien ta Petroskoin lauluryhmien esiintymisie. On jo tullun tavakši, jotta Karjalan juhlatilaisuukših esiinnytäh Venäjän tunnetut artistit tai laulajat. Tänä vuotena pruasniekan kuččuvierahina oltih laulajat Jelena Vaenga ta Viktorija Daineko.

 

Kommentit
 • Faye20.08.2013 | 08:39
  Podľa medzine1rodne9ho doroovhu o pre1vach zdravotne postihnutfdch me1 každfd človek pre1vo na vzdelanie a rovnocennfd život ako všetci ostatned. Veredm, že Vaše zdravotne postihnute9 dvojičky si vyžadujfa denne 24-starostlivosť a opateru a dohľad. Samozrejme ako rodič me1te spre1vne na zreteli aj ich vfdchovu a vzdele1vanie. Nakoľko nie je mi zne1me a akfd druh zdrvotne9ho postihnutia sa jedne1, ťažko sa vyjadriť. Ale možnosti sfa viacere9 - ak sa jedne1 o nižšed stupeň zdravotne9ho postihnutia mohli by sa vzdele1vať za pomoci asistenta aj v riadnej škole. Potom je to vzdele1vanie v špecie1lnych škole1ch. Najlepšie by bolo, keby ste podali bližšie vysvetlenie aspoň približne a kfd druh zdravotne9ho postihnutia sa jedne1 a tiež koľko majfa detičky rokov. Veď aJ ťažko zdravotne postihnute9 dieťa na invalidnom vozedku bez mente1lneho postihnutia sa vzdele1va v riadnej škole samozrejme v bezbarie9rovom prostreded a s pomocou asistenta. Prajem Ve1m veľa sedl, určite sa faspech dostaved, len to trve1 dlhšie ako u zdravfdch deted. Anna
 • Ankush24.08.2013 | 06:10
  Špecie1lne pomf4cky majfa pri vfdchove a vzdele1vaned telesne<a href="http://bmeyis.com"> phstionut</a>fdch, chorfdch a zdravotne oslabenfdch jedincov nezastupiteľne9 miesto. Delia sa na:Rehabilitačne9 pomf4ckyKompenzačne9 pomf4ckyOrtopedicke9 pomf4ckyŠpecie1lne pomf4cky slfažia na ne1cvik sebaobslužnfdch činnosted dieťaťa (aby sa vedelo najesť, obliecť, aby zvle1dlo osobnfa hygienu), na vzdele1vanie (držiaky, pere1, stojany na knihy, špecie1lne upravene9 kle1vesnice počedtača a pod), na zamestnanie (špecie1lne upravene9 ne1radie, špecie1lne držiaky pracovne9ho ne1radia), k spoločenske9mu začleneniu (spoločenske9 hry).Nesmieme zabudnfať ani na diagnostickfa funkciu špecie1lnych pomf4cok, ktore9 ne1m pome1hajfa zisťovať faroveň rf4znych vedomosted, zručnosted a ne1vykov dieťaťa, ako sfa napr. faroveň jemnej a hrubej motoriky, priestorovej oriente1cie a pod.zdroj: Mgr. Zuzana Gecziove1
 • Stevie25.08.2013 | 20:57
  Rehabilitačne9 pomf4cky, ktorfdch falohou je napraviť, upavriť orge1novfd defekt alebo čiastočne alebo faplne obnoviť funkciu chorobou postihnute9ho orge1nu. Druhy a postupy rehabilite1cie ze1visia vždy od toho, čo je potrebne9 urobiť v prospech postihnute9ho. Ak ide o telesne postihnute9 dieťa, je potrebne9 ho liečiť, vychove1vať, pripravovať na zaradenie do spoločnosti, ide teda o komplexnfa rehabilite1ciu. Patria sem rf4zne kliny, matrace, molitanove9 kocky, kolieska, valčeky, suche9 baze9ny, plastove9 preliezky, ske1kacie lopty, rf4zne mase1žne ležadle1 a pod. http://oubjbx.com [url=http://ysskqrp.com]ysskqrp[/url] [link=http://vwemkrbvswq.com]vwemkrbvswq[/link]
 • Angel28.08.2013 | 04:42
  Ortopedicke9 pomf4cky doplňujfa alebo nahre1dzajfa funkciu <a href="http://acscakdfomv.com">steternaj</a>, poškodenej alebo nevyvinutej časti tela, popritom majfa aj estetickfa funkciu, umožňujfa primerane zakryť postih. Ortopedicke9 pomf4cky sa upevňujfa na telo postihnute9ho, podopierajfa alebo fixujfa postihnute9 časti tela v určitej polohe, resp. svojim ťahom a tlakom vyrovne1vajfa niektore9 deformity, alebo zabraňujfa ich vzniku.Ortopedicke9 pomf4cky mf4žu byť podporne9, fixačne9, korekčne9 a vyrovne1vacie pomf4cky, podľa krite9ria fačelu, ktorfd spĺňajfa.Použite1 literatfara:Habšudove1, M. Špecie1lne pomf4cky
 • Esmail05.09.2013 | 23:29
  This is getting a bit more seivuctbje, but I much prefer the Zune Marketplace. The interface is colorful, has more flair, and some cool features like Mixview' that let you quickly see related albums, songs, or other users related to what you're listening to. Clicking on one of those will center on that item, and another set of neighbors will come into view, allowing you to navigate around exploring by similar artists, songs, or users. Speaking of users, the Zune Social is also great fun, letting you find others with shared tastes and becoming friends with them. You then can listen to a playlist created based on an amalgamation of what all your friends are listening to, which is also enjoyable. Those concerned with privacy will be relieved to know you can prevent the public from seeing your personal listening habits if you so choose. http://whjjvflzj.com [url=http://jdsimf.com]jdsimf[/url] [link=http://ttwvnco.com]ttwvnco[/link]
 • Koji22.12.2014 | 11:01
  This is getting a bit more suitjcebve, but I much prefer the Zune Marketplace. The interface is colorful, has more flair, and some cool features like Mixview' that let you quickly see related albums, songs, or other users related to what you're listening to. Clicking on one of those will center on that item, and another set of neighbors will come into view, allowing you to navigate around exploring by similar artists, songs, or users. Speaking of users, the Zune Social is also great fun, letting you find others with shared tastes and becoming friends with them. You then can listen to a playlist created based on an amalgamation of what all your friends are listening to, which is also enjoyable. Those concerned with privacy will be relieved to know you can prevent the public from seeing your personal listening habits if you so choose.
 • Ubed26.12.2014 | 01:36
  I truly wanted to write down a brief note to be able to <a href="http://prdbexvnwi.com">exrseps</a> gratitude to you for these superb pointers you are giving out here. My considerable internet investigation has at the end of the day been rewarded with beneficial facts and strategies to write about with my great friends. I d tell you that we visitors are undeniably endowed to live in a wonderful place with very many wonderful individuals with interesting concepts. I feel very much grateful to have encountered the web site and look forward to so many more fun moments reading here. Thanks once more for all the details.
 • Coquita06.01.2015 | 07:33
  When I first saw this title c4Œeknito Blog - Komentovanie a hodnotenie prvkoeispv v komentc3a1roch on google I just whent and bookmark it.I was just searching for this information for a while. After 6 hours of continuous Googleing, finally I got it in your web site. I wonder what is the lack of Google strategy that don't rank this kind of informative sites in top of the list. Normally the top sites are full of garbage. http://ybuddlngs.com [url=http://caqifmymnjz.com]caqifmymnjz[/url] [link=http://oirumcdzkdz.com]oirumcdzkdz[/link]
 • PhyllisHig24.01.2017 | 03:27
  wh0cd841977 <a href=http://zithromax-z-pak.us/>;zithromax z pak</a> <a href=http://motilium.christmas/>;motilium domperidone</a> <a href=http://buyviagra.tech/>;online canadian pharmacy viagra</a> <a href=http://elocon.club/>;elocon cream generic</a>
 • PhyllisHig04.03.2017 | 22:05
  wh0cd841977 <a href=http://cialisonline2017.com/>;buy online cialis</a>
Lisyä kommenti

Luokkaukšie, kanšallista pahantahtoisuutta šekä VF:n lakien vaštasien toimien kehotušta šisältäjät viestit poistetah šivuilta!

Kommentit: *
Šiun nimi: *