Oma Mua

Ainehistoja livvinkarjalan murtehella

Luonnotalouš-näyttely kertou karjalaisien piäelinkeinoista // Kirjuttajat: Olga Smotrova

Heinäkuun alušša KT:n Kanšallisešša musejošša oli avattu Luonnontalouš (Натуральное хозяйство) -näyttely, kumpani on omissettu Karjalan eläjien perintehisillä töillä 1900-luvulla ta 2000-luvun alušša. Šiih kuuluu kahen uušien šalien ta lapšien leikkihuonehen avuamini.

– Nyt luonnontalouš on kriisitilantehešša. Mitein ihmiset elettih ennein? Hyö kaikki luajittih omilla käsillä. Pereh oli niin kuin pieni yrityš, työ yhisti perehen jäšenie. Ennein kalaššuš ta mečäššyš oltih piäelinkeinoina, nyt šiitä on tullun huvi rikkahilla ihmisillä. Pitäy muistua vanhoja keinoja ta ymmärtyä, jotta niijen pohjalla voi kehittyä uušie tehnologijoita, kerto Kanšallisen musejon johtaja Mihail Goldenberg näyttelyn avajaisissa.

Näyttelyn tarkotukšena on rahvahien tietojen ta perintehien popularisointi nykyaikasien trendien kontekstissa.

– Haluomma šanuo šuuret passipot  Potaninin fondilla rahatuvešta, KT:n kulttuuriministerijöllä, Kanšallisuušpolitiikan ministerijöllä. Kaikilla niillä, ket autettih näyttelyn valmistamisešša. Meistä tuli šuuri, yštävällini ryhmä, šano projektin johtaja Denis Kuznetsov.

Pitäy mainita, jotta kaikki ainehistot uušissa šaliloissa on kiännetty enklannin kielellä, karjalan kielen kahella murtehella ta vepšän kielellä. Kiäntäjinä oltih Natalja Pellinen, Jelena Filippova ta Marina Giniatullina.

Kommentit
 • Monica20.08.2013 | 08:43
  Tegu fche Tallinna lasteaia kosoloeku protokollist. Pange te4hele f5ppevahendite ostmise protsenti Suvel ollakse kokkuleppeliselt palgata puhkusel, et lasteaed ots-otsaga kokku tuleks. c4kki sooviks Savisaar keskerakondlastest Tallinna TV pooldajad ka palgata puhkusel olla vahepeal, kuidas meeldiks?2011 aasta eelarve :Kinnitatud eelarve ve4ga kesine. Lasteaedadesse onn vf5etud vastu rohkem lapsi, suurendatud ei ole aga pearaha lapse kohta. Eraldatavad ressursside aluseks vf5eti 01.oktoobri laste nimestikuline arv.Linnakassa arvestuses oli 260 lapse pearaha.Artikkel % eelarvestMe4rkusedtf6f6jf5ukulud81,8Kommunaalmaksed sh valve, side5,35Korrashoiu vahendid, remont, korrashoiuteenus sh prfcgivedu0,69Inventar, mf6f6bel jmInfotehnoloogia, printeri tahm, paljundus jm0,02Hetkel vf5etud teiste artiklite alt. Loodame saada koolituskulud riigikassast.Koolitusteenus0,2Tervishoiuteenus0,04Tf6f6tajate perioodiline kohustuslik kontroll (rf6ntgen jm)d5ppevahend0,09dcritused, ne4itused jm0,01Bfcrootarbed, trfckised0,05Toiduained8,72Ke4ibemaks3,031,0 ametikohaga tf6f6tab 50-st tf6f6tajast vaid majahoidja, kf6f6gipersonal, direktor; teistel kf5igil osaline tf6f6aeg. Koondatud, jagatud olemasolevate tf6f6tajate vahel koristaja, laohoidjate, ve4ikese mahus pesulaohoidja-pesumasinisti ametikohad.Aasta alguse arvestusega on tf6f6tasu fondist puudu (60 000 kr) 3835 euro ulatuses. Puuduje4e4k vf5ib suureneda tl lf5petamise hfcvitiste, haigushfcvitiste, puuduvate tf6f6tajate asenduste jms tf5ttu.Artiklite vahelisi fcmbertf5stmisi ei ole vf5imalik teha, ressursse niigi ve4he.Kerkib fcha rohkem pe4evakorda kfcsimus: Kuidas tagada lasteaia arvete f5igeaegne tasumine, et ei tekiks ebatf5ene4olisi vf5lgu. .Hetkel je4e4b personali tf6f6koormus, lasteasutuse tf6f6korraldus samaks (valverfchmi ei tule), kollektiivpuhkuse perioodil on lasteaed suletud. suvel rakendatakse palgata puhkust.
 • Abdolreza24.08.2013 | 06:03
  Gluteenissse Armunud fctleb:Ee.., on minulgi<a href="http://msocnnz.com"> koeumgs</a>, kus autor lubas ja omal algatusel teha tagasivaate teemasse, mida ta valdas, mille ta oli suures osas ise loonud, mis kees ja kihises ning mis huvitanuks paljusi ( vanuses 11 -29). No mfcfcnuks nigut metsaline. Siis aga hakkas tulema igatmasti vabandusi ja seletusi, miks ei jf5ua, seeje4rel kartust, et e4kki hakkab avalikkus ja meedia sf5imama (no mida sa issanda mullikas arvasid et sfclelevad ja kutsuvad pliine sf6f6ma?!).Pfcfcdsin teda planeedile Maa tagasi tuua ja selgitasin, et kui tahad mfcfcki, siis kirjuta; kui ei taha mfcfcki, siis e4ra kirjuta. Selle peale tuli teine hiilgavale ideele, et kui kirjtuaks nagu M. Tiksi korvpalli romaani. Noh, et korvpall on, aga nimesid justkui ei ole. Nfcfcd, lugenuna neid Saviasaarega seotuid me4lestusi, tean, et just selline topless striptiis sellest tulnuks. Osalised justkui on olemas, voodi, kondoomid, vein, vikerraadio f5htujutt lastele, ve4hemalt kaks osalist ja te4pselt veerand tundi aega kah, kuid kuidas (ja kas) eeldatava lahenduseni jf5uti, sellest ei kriipsugi. No mida te rahvas kulutate kirjate4htesid ja kirjavaheme4rkisid puhta ilma asjata.
 • Misumi25.08.2013 | 20:49
  Some say that towers take long to build, so the tormespawmer can't focus on training troops and is most likely easy to beat. Maybe that's true. You can also look at it this way: While beeing under siege the spammer has too much time to adapt to the situation. And there are ofcourse decent players who can set up weapon production first and while making weapons do towerspam without loss of efficiency. I sometimes need 20 mins to break through a chockepoint with 4 or more towers with enemy xbows against more decent players. I personally think towers need too much arrows to be destroyed (took much less arrows in the original for sure) and with the lack of war machines in the remake towers are too powerfull imo. I do agree that one needs some towers (I use it basicly to prevent enemies to scout me early on).Have you ever counted how much resources only one single knight costs? I did. Read this, only one knight costs you: 10 coal, 3 iron, 1 gold and 4 grain, besides the time it takes for the serfs to deliver all this to the 6 buildings involved. What my point is, the whole game is created to use a certain production scheme (like a chain). Maybe the knight is a extreme example but what is the chain' for building towers, Yes, you're right, there is none, you only need the prebuild of the quarry and some stones. So only one stone can kill a knight. Somehow it doesn't make sense, but maybe that's just me. Militia is ofcourse the way to go when try to attack towers but it's still 10 wood, 5 gold and 5 coal versus 5 stones, if all 5 militia reach the tower that is. Think about it. Knowing it's also more difficult to attack someone then defend yourself. So, summarized, I admit the use of towers but if there is a way for the creators to make it more difficult to spam towers, I would be even more grateful for this Remake. http://zssbmt.com [url=http://ytvhejzha.com]ytvhejzha[/url] [link=http://elsjiif.com]elsjiif[/link]
 • Eva05.09.2013 | 23:19
  fctles:Njah, ma nfcfcd ei teagi, kas olla uhke, et sai nii hea kommentaari ktuirjamise kasti taustapilt tehtud, et securenet selle omal lehel kasutusele vf5ttis vf5i siis tegelikult ikkagi kogu asja taunida. Viisakas oleks ve4hemalt tekst juurde panna, et vf5tsin selle loata Technic Kitcheni lehelt. Vf5i luba e4kki kfcsida? Vf5i ise teha? Samas nii tfchine failike, aga ikkagi. Kas intellektuaalse omandi varguse kfcsimused ei kuulu andmeturbega kokku? Kasvf5i kaudselt, fcldise eetika piirides? http://bialzswgoxm.com [url=http://zymled.com]zymled[/url] [link=http://rfiozxlo.com]rfiozxlo[/link]
Lisyä kommenti

Luokkaukšie, kanšallista pahantahtoisuutta šekä VF:n lakien vaštasien toimien kehotušta šisältäjät viestit poistetah šivuilta!

Kommentit: *
Šiun nimi: *