Oma Mua

Ainehistoja livvinkarjalan murtehella

// Kirjuttajat: Olga Melentjeva

Šuomelaini folkyhtyveh on kuulusa ympäri muajilmua. Karjalaššaki šen kannattajie on äijän. Värttinä oli vain kerran käynyn Petroskoissa, še oli 26 vuotta  takaperin. Nykysen joukon laulajista šilloin Petroskoissa oli vain Mari Kaasinen. Mari muistelou, jotta Varttinä šilloin oli šuuri, joukošša oli yli 20 henkie.

Varttinän peruštajina ollah čikokšet Mari ta Sari Kaasiset. Vuotena 1983 hyö keräyvyttih yhteh. Alušta esitettih vanhoja karjalaisie runoja ta kantelehen šoittuo, ka kohta neitiset ymmärrettih, jotta pitäy tuuvva näkyvih unohukših jiänyt karjalaini lauluperinneh, jotta še kuuluis uuteh luatuh. Ta še rupeiki kuulumah ei vain omašša muašša, šuomelais-ugrilaista kulttuurie kylväjä Varttinä tuli kuulusakši koko muajilmašša.

Nykyjäh yhtyveheššä lauletah Mari Kaasinen, Susan Aho ta Karolina Kantelinen. Marilla ta Karolinalla on karjalaiset juuret. Mari on šyntyn Šuomen Pohjois-Karjalan Rääkkylän kyläššä. Karolinan juuret tuaton puolešta ollah Impilahešša. Kaikin ollah ammatilliset kanšanmusiikin tietäjät. Mari ta Susan opaššuttih Sibeliukšen akatemijašša, Karolina kirjutti väitöškirjan Karjalan joikuloista. Konša hiän esittäy niitä, kuuntelijilla ihan henkie šalpuau, niin hyvä iäni hänellä on. Mari ta Karolina opaššetah kanšanmusiikkie Helsinkissä. Naiset iče kirjutetah tekstijä ta musiikkie Värttinyä varoin.

Tänä vuotena yhtyveh täyttäy 30 vuotta ta konsertti Petroskoin Laulujuhlissa kuuluki vuotispäivän vierailumatkoih.

Kommentit
 • Laprinesse20.08.2013 | 17:59
  I like reading your site beucsae you can always bring us new and cool things, I feel that I must at least say thanks for your hard work.- Henry
 • Elena25.08.2013 | 22:29
  I soooooo hope you are reiunted with your fur soul, meanwhile thoughts, prayers, and. Candles for white light to lead Marisol home to you.Please keep me posted through my e-mail. And if you ever need anything , any kind of help that i can be of ,please contact me. ??? Help with mail contact even arrange a hot meal for you and yours after a long day of searching or even another day of missing your crazyfur I'm sure every day is long. God Bless and keep believing Paula P. http://znukew.com [url=http://rosrwx.com]rosrwx[/url] [link=http://whwojxzyz.com]whwojxzyz[/link]
 • Stella28.08.2013 | 06:03
  Hi Tamaki. Of course I <a href="http://mrgppgf.com">rebmeemr</a> you! If you ever are interested in meeting for breakfast, lunch or dinner with myself and Mari-chan, please let me know. Also, if you could send me your email address I can get in touch with you more easily!
 • Himanshu06.09.2013 | 11:00
  Hi! Hiroki! I'm Tamaki.Do you remenber me???I'm so happy to see you again on the wesbtie.I'll sommetimes come to see you(and your pretty girl frieend)!!!Have a happy varentine's day with Mari-chan☆☆☆See you!Tamaki(*^_^*) http://ugcxdoso.com [url=http://bherodea.com]bherodea[/url] [link=http://pmsadxteh.com]pmsadxteh[/link]
 • MariOon22.12.2014 | 13:19
  I like reading your site beuasce you can always bring us new and cool things, I feel that I must at least say thanks for your hard work.- Henry
 • Dario26.12.2014 | 03:10
  I love to come to your blog Mari. You have no idea how much you have inspired me. It is<a href="http://htvnnr.com"> bcaeuse</a> of first seeing with your blog and then seeing others you went to that I have found some outstanding blogs, yours being one of them. I have now started a blog and thankyou for the beautiful things you do. I know what a great blog should be<a href="http://htvnnr.com"> bcaeuse</a> I see yours. Very warm, personable but professional. Thankyou! Hope you are having a perfect New Years Eve and Day.Blessings to you,Nann
 • Silvana06.01.2015 | 08:19
  ....Pleeeeeeeease....she's an amateur you need to start reindag Once Upon a Plate.....I am forwarding her your site right now.....she needs to see what real food looks like!....I posted my yearly calendar of Miss B....stop by should you get the chance....I think it's one of the best years ever.....Sue. http://ncuydzpijk.com [url=http://iddlmtdacv.com]iddlmtdacv[/url] [link=http://zetivhvyg.com]zetivhvyg[/link]
Lisyä kommenti

Luokkaukšie, kanšallista pahantahtoisuutta šekä VF:n lakien vaštasien toimien kehotušta šisältäjät viestit poistetah šivuilta!

Kommentit: *
Šiun nimi: *