Oma Mua

Ainehistoja livvinkarjalan murtehella

#13 (365)


 • #13(365) | Kantarahvaš
  Kuunneltuo VI Karjalaisien kerähmön valtuutettujen neuvošton šeloššukšen toiminnan tulokšista ta tehtävistä, delegaattien ta kerähmön ošallistujen ehotukšet, Kerähmö hyväkšy KT:n VI Karjalaisien kerähmön Valtuutettujen neuvošton työn.

 • #13(365) | KulttuuriValeri Sidorkin
  Näyttely: Tutuštumini Aunukšen gubernijan kanšallispukuh. Karjalan kulttuurin ta taitehen kolledžin 20-vuotispäivällä omissettu Perintehie šäilyttäen -näyttely avattih Perintehellisien käsitöijen keškukšešša.

 • #13(365) | Luonto Natto Varpuni
  Karjalan mečissä on aijän eläimie, lintuja ta harvinaisie kašvija. Jokiloissa ta järvilöissä on kalua. Tuhanšie vuosie ihmiset ta eläimet eletäh yheššä, šamoilla mailla.

 • #13(365) | Valeri Sidorkin
  Istorija: Vienanmeren-Itämeren kanavan rakentamisešta on kulun 80 vuotta

 • #13(365) | KantarahvašOlga Melentjeva
  KT:n piämiehen rinnalla toimijan Karjalaisien, vepšäläisien ta šuomelaisien neuvošton issunto piettih 3. heinäkuuta.

 • #13(365) | ŠivissyšMaikki Spitsina
  Karjalan kielen ta kulttuurin kešäkurššit piettih Vuokkiniemeššä. Jo 23 vuotta vienankarjalan kielen kurššija on pietty Karjalan eri kylissä ta kaupunkiloissa.