Oma Mua

Ainehistoja livvinkarjalan murtehella

Karjalan kieli on melkein katon pereheštä. Kieltä paissah vielä niissä perehissä, kumpasissa on vanhemman polven karjalaisie // Kirjuttajat: L’udmila Vatanen

Päiväohjelman piäkyšymykšenä oli Karjalan Tašavallan karjalan, vepšän ta šuomen kielen valtijollisešta tuvešta -lajin täyttämini. Omie šeloššukšie Neuvoštošša esitettih KT:n Kanšallisuušpolitiikan, Kulttuuri- ta Šivissyšministerijöt.

Karjalan Tašavallan karjalan, vepšän ta šuomen kielien valtijollista tukie koškova laki hyväkšyttih 17. kevätkuuta 2004 vuotena KT:n Lajenhyväkšymiskokoukšešša. KT:n ministerijöt on šuoritettu toimintuah tämän lajen puittehissa kehitettyjen valtijollisien ohjelmien mukah.

Tašavallan tärkeimpie kulttuurilaitokšie missä hyvin aktiivisešti käytetäh Karjalan kantarahvahien kielijä ollah Karjalan Kanšallini teatteri ta Kantele -yhtyveh.

Vuuvvešta 2001 Kantele-yhtyveh rupesi kehittämäh konserttiohjelmieh kantarahvahien kielijä käyttäen. Šuuremmašša ošašša yhtyvehen konserttiohjelmista on käytetty karjalan, vepšän ta šuomen kieltä. Valmistaen ohjelmie Kantelehen spesialistit toimitah yhteistyöššä kieliammattimiehien kera. Yhtyveh on valmistan kakši šuurta konserttiesityštä – Karsikko karjalan kielellä ta Vepsänman noiduz vepšän kielellä.

KT:n šivissyšministerin Irina Kuvšinovan šeloššukšen mukah omie kielijä opaššetah tašavallan 41 koulušša ta 20 päiväkojissa. Šivissykšen kehityš Karjalan Tašavallašša vuosina 2011-2015- ohjelman puittehissa vuotena 2012 oli julkaistu kakši karjalan kielen oppikirjua ta kakši šuomen kielen oppikirjua. Vuotena 2013 oli aproboitu ta lähiaikoina julkaissah vielä nellä oppikirjua. Uušien karjalan, vepšän ta šuomen kielen oppikirjojen valmistamini jatkuu vuosien 2013-2014 vaihtiešša.

Šyyškuušta 2012 alkuan karjalan, vepšän ta šuomen kielen opaštajat ruvettih šuamah palkkalisäyštä

Petroskoin valtijon yliopiston rehtori Anatoli Voronin kerto neuvoštošša karjalan, vepšän ta šuomen kielen ammattimiehien valmistamisešta. Vuotena 2012 Petroskoin valtijon yliopiston Itämerenšuomelaisien kielien ta kulttuurin tietokunta on lopettan toimintah iččenäisenä tietokuntana. Šuomen kielen ta kirjallisuuvven šekä Karjalan ta vepšän kielen laitokšet oli liitetty Filologisen tietokunnan joukkoh. Tietokunnan tietoneuvošton piätökšellä 1. heinäkuuta 2013 nämä laitokšet on yhissetty yhteh Itämerenšuomelaisen filologijan -laitokšeh. Kaikki opetušohjelmat on šäilytty entiselläh.

Kuitenki kaikki nämä toimet hyvin vähän vaikutetah nykyseh kielitilanteheh. A tilanneh on tovellaki ylen vakava. Šiitä kerrotahki vuuvven 2010 väjenlašennan ta 2012 sosiologisen tutkimukšen tulokšet.

Kielitilantehen sosiologini tutkimuš piettih KT:n Kanšallisuušpolitiikan ministerijön alottehešta. Viimekši šamanmoini tutkimuš oli pietty vuotena 2002. Tällä kertua oli šuatu kyšellä 524 karjalan kanšan etuštajua 16-vuotisista alkuan ta vanhempie Karjalan 14 paikkakunnašša.

Tutkimukšen luatijat koroššetah, jotta karjalaisien oman kielen mänetyš on tullun kaiken kattavakši. Še on ylen vakava propleema, kumpani vuatiu erikoista huomijota.

Kommentit
 • Markus20.08.2013 | 13:54
  سلام خواهر من با علائم دوبینی تاری دید و انحراف چشم همراه با کمی بی حسی در صورت به دکتر مغز و اعصاب مراجعه و به وسیله علائم بالینی تشخیص ام اس و سپس دستور ام آر آی سر داد که در آن فقط کمی التهاب دیده شد و پس از آن ام آر آی گردن داده که امروز گرفتیم و در آن اینگونه نوشته است میشه لطف بفرمائید و بگوئید این مطلب به چه معنا است؟obliteration of cervical lodiosrs is seen which is positional or du to spasm.t2 prolongation focus is seen in posterior aspect of pons highly suggestive of demyelinating disease.با احترام
 • Eddie24.08.2013 | 06:49
  Maria, This is soo amazing .I was <a href="http://awlatanl.com">coonkig</a> a rice dish this week and the thought occurred to me to send you the recipe!!! ( I will later). This one your Mom makes sounds & looks so yummy. Christmas brings these kinds of traditions back to life! I love that you posted it! Your heart is as warm as those rice boats look!Mmmmm good!Love, Paula.
 • Monique25.08.2013 | 21:29
  Are you kidding me? Nobody knows about Karjalan Piirakkas. I peostd a photo on Facebook of the potatoe ones I made a while back. I could seriously live on them. I'm guessing you're Finn, I knew we had a connection when I met you at Blend 2011, I was the photographer. Great recipe, thanks for sharing. http://btplojnmgjr.com [url=http://nboahz.com]nboahz[/url] [link=http://okseivqx.com]okseivqx[/link]
 • Muhammed28.08.2013 | 05:14
  I love hearing about the <a href="http://gdthin.com">troaitidns</a> that continue to be treasured in the generations that are now living in Canada. It's so wonderful to have this connection to our heritage, and part of what makes this country, and its people, so interesting. Thanks for sharing!
 • Alyssa06.09.2013 | 10:00
  جواب ام آر آی:the study was performed in mluniplantar views obtaining multiple pulse sequencesCervical disc spaces are normal with no definite disc herniationThere are least two foci of signal changes involving cervical spinal cord at level C2-C3 and C4-C5 disc spacesIntevertebral foramina are normal:ConclusionDemyelinating disease as MS http://vchwjm.com [url=http://vwugckssvb.com]vwugckssvb[/url] [link=http://zkxeifw.com]zkxeifw[/link]
Lisyä kommenti

Luokkaukšie, kanšallista pahantahtoisuutta šekä VF:n lakien vaštasien toimien kehotušta šisältäjät viestit poistetah šivuilta!

Kommentit: *
Šiun nimi: *