Oma Mua

Ainehistoja livvinkarjalan murtehella

Petroskoista Joensuuh buššilla

Kešäkuušša laitoš oli oštan yhekšän uutta buššie. Niitä ruvetah käyttämäh kanšainvälisillä ta kaupunkienvälisillä reittilöillä.

Uuvven kanšainvälisen buššireitin järještämini on Karjalan hallitukšen tašavallan talouškehitykšen ministerijön ta Karelavtotransin šuuren ta pitkäaikasen yhteistyön tuloš.

Petroskoi–Joensuu -buššit ruvetah kulkomah kolme kertua netälissä: nelläntenäpiänä, piätinččänä ta šuovattana. Buššit lähetäh Petroskoin autoašemalta huomenekšella klo 5.30 ta tullah Joenšuuh klo 11.00. Joenšuun autoašemalta buššit lähetäh klo 17.00 ta myöššytäh Petroskoih klo 0.30. Petroskoi–Joensuu -matka keštäy šuunnillen 6,5 tuntie. Buššit ylitetäh rajan ilmain jonotušta. Lipun hinta yhteh šuuntah on 870 rupl’ua. Yliopaštujilla ta 12 vuotta nuoremmilla lapšilla on alennukšie.

Joenšuuh tultuo ihmiset voijah jatkua matkua toisissa Linja-Karjala Oy buššiloissa, kumpaset matatah Helsinkih, Varkaukšeh, Mikkelih, Heinolah, Lahteh, Kuopioh ta Jyväskyläh. Kaikki liput voipi oštua etukäteh Petroskoin autoašemalla 2–3 kertua halvemmalla hinnalla, mitä Šuomešša.

Lisyä kommenti

Luokkaukšie, kanšallista pahantahtoisuutta šekä VF:n lakien vaštasien toimien kehotušta šisältäjät viestit poistetah šivuilta!

Kommentit: *
Šiun nimi: *