Oma Mua

Ainehistoja livvinkarjalan murtehella

Anna iäneš Kižin ta Solovetskin šuariston puolešta

Anna iäneš Kižin ta Solovetskin šuariston puolešta

Yleisvenäläisen Россия 10 -kilpailun nettišivuilla jatkuu iäneštämini, min mukah valitah Venäjän tunnetuimmat nähtävyyškohat. 1. šyyškuuta loppuu kilpailun toini vaihe. Kilpailun kolmanteh vaihieh piäšöy kolmekymmentä nähtävyyškohtua, kumpaset šuahah kaikista enin iänijä. Karjalua etuštaja Kižin šuari ta šamoin hyvin tunnettu nähtävyyškohta, Karjalan ta Arhankelin alovehen rajalla šijoutuja Solovetskin šuaristo ollah kolmenkymmenen voittajan joukošša, onnakko tilanneh muuttuu joka hetki.

Jokahini netin käyttäjä voit käyvä projektin http://10russia.ru/ -nettišivuilla ta iäneštyä mielehisen nähtävyyškohan puolešta. Vuorokauven aikana šamašta IP-ošoittehešta voit iäneštyä kolme kertua.

 Anna iäneš näijen arvokkahien nähtävyykšien puolešta. Kannata Karjalua ta Kižin šuarta.

Lisyä kommenti

Luokkaukšie, kanšallista pahantahtoisuutta šekä VF:n lakien vaštasien toimien kehotušta šisältäjät viestit poistetah šivuilta!

Kommentit: *
Šiun nimi: *