Oma Mua

Ainehistoja livvinkarjalan murtehella

Kantele kuččuu ativoih

Elävä kantele

Karjalan kanšallisen Kantele-nimisen tanšši ta lauluyhtyvehen elämäššä 4. šyyškuuta on erikoini päivä. Šinä päivänä šynty yhtyvehen peruštaja Viktor Gudkov. Tänä vuotena Viktor Panteleimonovič ois täyttän 114 vuotta. Perintehen mukah Kantele kuččuu kaikkie juhlaillaččuh Kantele-taloh. Illačun ohjelma on omissettu yhtyvehen enšimmäisillä šoittajilla, kumpaset Gudkovin joholla alettih perehtyö kantelešoiton taitoh.

Illačču lupuau olla mukava, lämmin ta yštävällini. Kučumma opaštajie, studenttija, Karjalan kulttuuri- ta istorijaohjelmien juontajie, kotišeuvun tutkijie, vanhempie ta lapšie šekä kaikkie, ketä kiinnoštau kantele-šoitin. Ilomielien vuotamma teitä 4. šyyškuuta, klo 18.00, Kanteletalošša (Petroskoi, Karl Marksin valtakatu, 6).

Tansimua

Tänä vuotena tunnettu tanššimuasteri, Karjalan anšijoitunut näyttelijä Raisa Kalinkina viettäy merkkipäivyäh.

Raisa Mihailovnan kohtalo ta luomistyö on ijäkši kiintyn Kantele-yhtyveheh. Hyvin monet hänen luomista tanššiloista on otettu yhtyvehen ohjelmistoh. Joka tanšši esittäy taitehen harmonijua ta Karjalan nykysen kanšallisen kulttuurin mallie.

Raisa Kalinkina onnistu yhistämäh horeografisen näkömykšen ta dramaturgijan, hiän mäneššykšellä on ohjannun tanššija Karjalan lapšienyhtyvehie varoin. Tänäpiänä tanššimuasterin luomiskokoelmašša on noin 70 ohjattuo tanššie, niistä 15 Kantele-yhtyveh esittäy omašša uuvvešša ohjelmašša «Tansimua – Земля танцев». Niijen joukošša on kylänelämän kuvaukšie, kumpasien pohjana ollah Aunukšen ta Kalevalan šeutujen, šekä Pohjois-Laatokkarannikon, Šuomen ta Ruočin perintehelliset tanššit, venäläiset kanšantanšit, kaupunkilaiset ta näyttämötanššit laulu- ta horeografiset kompositijot.

Juhlaohjelmašša esiintyy Petroskoin yliopiston kanšanmusiikin Toive-yhtyveh, kumpasen kera Raisa Kalinkina on toteuttan monta luomisprojektie. Tansimua-ohjelmah ošallistuu Kantele-yhtyvehen nuorisostudija šekä Petroskoin Monitoimitalon Mosaika-yhtyveh.

Kanšallini Kantele-yhtyveh kuččuu kaččojie 13. šyyškuuta klo 19.00 Karjalan Kanšalliseh teatterih (Petroskoi, Karl Marksin valtakatu, 19).

Lisyä kommenti

Luokkaukšie, kanšallista pahantahtoisuutta šekä VF:n lakien vaštasien toimien kehotušta šisältäjät viestit poistetah šivuilta!

Kommentit: *
Šiun nimi: *