Oma Mua

Ainehistoja livvinkarjalan murtehella

Karjalaiset tutukši

Äijänkö karjalaisie eläy Karjalašša, missä opaššetah karjalan kieltä, milloin karjalaiset oli rissitty, mitein paissetah kalittoja – näitä ta muita mielenkiintosie tietoja karjalaisista voit lukie uuvvešta bukletistä, kumpasen on valmistan Karjalan Rahvahan Liitto.

Karjalan Liiton johtajan Jelena Migunovan šanojen mukah tämän aktijon tarkotukšena on tietojen levittämini:

– Monet Karjalašša eläjät ei tiijetä ket ollah karjalaiset, eikä šiitä, jotta karjalan kieltä opaššetah kouluissa ta karjalaisien kirjakieli on kehittyn jo 25 vuotta. Šentäh näitä buklettija levittäen, tahomma, jotta enemmän Karjalašša eläjie ta petroskoilaisie šuatais tietuo tašavallan kantarahvahašta.

Buklettija on painettu 1000 kappalehta. Liiton jäšenet meinatah levittyä niitä Petroskoissa ta Karjalan piirilöissä.

Toini KRL toteuttama aktijo šai nimen ”Mie pakajan karjalakši”.

– Tämän aktijon tarkotukšena on kaččuo kuin monta meijän virkamiehistä malttau ta šuattau hoti kuin paissa karjalakši, kerto idejan šynnyštä Karjalan Rahvahan Liiton johtaja Jelena Migunova. – Tahomma käyvä eri ministerijöissä ta laitokšissa pakauttelomašša meijän virkamiehie.

KRL:n johtaja kehottau liiton alaošaštojen johtajie ta muijen järještöjen etuštajie yhtymäh täh aktijoh. Jatkošša KRL:n aktivistit meinatah pityä šemmosie pakautteluja Karjalan eri piirilöissä.

Tätä aktijota varoin on valmissettu rintamerkit, kumpasih on karjalan kolmella murtehella kirjutettu aktijon Mie pakajan karjalakši -tunnušlaušeh. Aktijon järještäjät lahjotetah näitä rintamerkkijä karjalan kieltä malttajilla virkamiehillä.

Lisyä kommenti

Luokkaukšie, kanšallista pahantahtoisuutta šekä VF:n lakien vaštasien toimien kehotušta šisältäjät viestit poistetah šivuilta!

Kommentit: *
Šiun nimi: *