Oma Mua

Ainehistoja livvinkarjalan murtehella

Kumiokoški šai luonnonmuistomerkin statussin

Karjalan tašavallan hallitukšen piätökšellä Vuonnisen joven luonnonaloveh, kumpaseh kuulutah ainutluatuset Kumio-, Juurikko- ta Tuhko-košet on julissettu luonnonmuistomerkiksi.

Luonnonmuistomerkki šijoutuu Kalevalan piirin Vuonnisen mečänhoitoalovehella. Kumio-koški -luonnonmuistomerkki on peruššettu tarkotukšella šäilyttyä ekologijan, tietehen, kulttuurin ta estettiikan mieleššä hyvin arvokkahan luonnonkohtehen.

Kumiokoški on Karjalan pohjoisošan šuurimpie vesiputoukšie. Šen putouškorkeuš on 13,6 metrie. Košen vesistöjä ympäröijäh kaunehet kypšät mečät. Tällä alovehella on šäilyn tyypillisie taigakašvija šekä eläimie.

Luonnonmuistomerkin ideja oli šyntyn 1990-luvun loppupuolella. Šen aktiivisina kannattajina oltih iče paikalliset eläjät, Kalevalan lespromhosi, Kalevalan piirin luonnonšuojelukomitietta šekä piirin ičehallinto. Vuotena 1989 tämä ideja šai tietehellisenki peruštelun Neuvoštoliiton Tietoakatemijan Karjalan ošašton tutkijien puolešta.

Vuosien piäštä Kalevalan kanšallisen piirin ičehallinto, Venäjän Tietoakatemijan Karjalan keškukšen Meččäinstituutti šekä SPOK-luonnonšuojelujärještö tuaš ruvettih eistämäh tämän idejan toteuttamista. Monitieteisien yleistutkimukšien  pohjalla valmissettih uuši peruštelu ta ehotettih myöntyä tällä alovehella šuojelualovehen statussin.

Kannattau mainita, jotta Kumiokoški šijaiččou rajavyöhykkehellä. Piäšy, liikkumini šekä erilaisien toimijen järještämini tällä alovehella toteutuu rajavyöhykehšiäntöjen mukah.

Kumiokoški kuuluu Fennoskandijan vihrieh vyöhykkeheh, kumpani leviey Venäjän ta Šuomen välistä rajua ta pohjoisešša Venäjän ta Norjan välistä rajua myöte Barentsin mereltä Itämerellä šuate.

Kumiokoški -luontokokonaisuuš on toini vuotena 2013 peruššettu šuojelualoveh. Tämän vuuvven kešäkuušša Kemin piirissä peruššettih Gridino-rauhoitušaloveh. Kumiokoški-luonnonmuistomerkin peruštamini on tärkeitä Ympäristön šuojelun vuuvven puittehissa toteuttamie toimija.

Karjalan tašavallan hallitukšen piätökšellä Vuonnisen joven luonnonaloveh, kumpaseh kuulutah ainutluatuset Kumio-, Juurikko- ta Tuhko-košet on julissettu luonnonmuistomerkiksi.

Luonnonmuistomerkki šijoutuu Kalevalan piirin Vuonnisen mečänhoitoalovehella. Kumio-koški -luonnonmuistomerkki on peruššettu tarkotukšella šäilyttyä ekologijan, tietehen, kulttuurin ta estettiikan mieleššä hyvin arvokkahan luonnonkohtehen.

Kumiokoški on Karjalan pohjoisošan šuurimpie vesiputoukšie. Šen putouškorkeuš on 13,6 metrie. Košen vesistöjä ympäröijäh kaunehet kypšät mečät. Tällä alovehella on šäilyn tyypillisie taigakašvija šekä eläimie.

Luonnonmuistomerkin ideja oli šyntyn 1990-luvun loppupuolella. Šen aktiivisina kannattajina oltih iče paikalliset eläjät, Kalevalan lespromhosi, Kalevalan piirin luonnonšuojelukomitietta šekä piirin ičehallinto. Vuotena 1989 tämä ideja šai tietehellisenki peruštelun Neuvoštoliiton Tietoakatemijan Karjalan ošašton tutkijien puolešta.

Vuosien piäštä Kalevalan kanšallisen piirin ičehallinto, Venäjän Tietoakatemijan Karjalan keškukšen Meččäinstituutti šekä SPOK-luonnonšuojelujärještö tuaš ruvettih eistämäh tämän idejan toteuttamista. Monitieteisien yleistutkimukšien  pohjalla valmissettih uuši peruštelu ta ehotettih myöntyä tällä alovehella šuojelualovehen statussin.

Kannattau mainita, jotta Kumiokoški šijaiččou rajavyöhykkehellä. Piäšy, liikkumini šekä erilaisien toimijen järještämini tällä alovehella toteutuu rajavyöhykehšiäntöjen mukah.

Kumiokoški kuuluu Fennoskandijan vihrieh vyöhykkeheh, kumpani leviey Venäjän ta Šuomen välistä rajua ta pohjoisešša Venäjän ta Norjan välistä rajua myöte Barentsin mereltä Itämerellä šuate.

Kumiokoški -luontokokonaisuuš on toini vuotena 2013 peruššettu šuojelualoveh. Tämän vuuvven kešäkuušša Kemin piirissä peruššettih Gridino-rauhoitušaloveh. Kumiokoški-luonnonmuistomerkin peruštamini on tärkeitä Ympäristön šuojelun vuuvven puittehissa toteuttamie toimija.

Kommentit
 • Auraiporn01.02.2014 | 21:39
  Liebe Heike, das ist ja herrlich. Heute Frfch habe ich noch das Rezept in Lust auf Genuss gleesen und fcber's Nachbacken nachgedacht. Und jetzt entdecke ich Deinen Blog und die schf6nen zuse4tzlichen Bilder. Ich LIEBE das Internet Herzlichen Glfcckwunsch zu Cup und Beitrag. Ich finde die hier gezeigten Fotos noch viel ansprechender, ehrlich gesagt. Was ffcr einen Wein gab's denn dazu (s. 1. Bild) Oder war der nur Deko?Liebe Grfcdfe, Julia
 • Elena03.02.2014 | 02:39
  Murray sez:Well, if it reaches it's high again you will earn about 4 bucks a share which would give you a 7% <a href="http://vvfokkih.com">reurtn</a>. Not bad by today's standards. Plus it pays a slight dividend. Of course if gold really increases, Obamaflation will take care of that gain quick pronto!
 • Colonel05.02.2014 | 19:33
  You co'lndut pay me to ignore these posts! http://yhrpckiywe.com [url=http://eaqnlniws.com]eaqnlniws[/url] [link=http://sirfxdstwmy.com]sirfxdstwmy[/link]
 • Shubham07.02.2014 | 17:02
  If you like, you can set your blog to be automatically <a href="http://gqrdggcsbxq.com">emilead</a> to up to 10 people of your choice. Check out the Settings main tab and the Email subtab, and you'll find where to enter the addresses.You may also want to set the feed permissions for your site, since right now I can't subscribe to the site's feed (which delivers updated content to me automatically). Again on the Settings main tab, click the Site Feed subtab and under Allow Blog Feeds, choose Full.Glad you have so readers already, and that they're so supportive. But of course I should have known!-Bryan (that co-worker!)
 • Pratap09.02.2014 | 00:25
  Sue What an adventure! Thanks for innludicg us by setting up the blog. I look forward to future entries.We're having a hell of a heat wave in Southern California right now. We're doing all we can do to keep cool!Hope all is well with you!Love, Cindy http://dgwcpnc.com [url=http://fwtiafs.com]fwtiafs[/url] [link=http://isgeioimf.com]isgeioimf[/link]
Lisyä kommenti

Luokkaukšie, kanšallista pahantahtoisuutta šekä VF:n lakien vaštasien toimien kehotušta šisältäjät viestit poistetah šivuilta!

Kommentit: *
Šiun nimi: *