Oma Mua

Ainehistoja livvinkarjalan murtehella

Kosiginin ta Kekkosen pačaš avattih Koštamukšešša

Kosiginin ta Kekkosen paččahan valasi Venäjän kanšantaiteilijan ta moskovalaisen kuvanveštäjän Andrei Kovalčukin johtama tekijäryhmä. Paččahan graniittijalušta valmissettih Šuomešša. Projektie rahotettih Koštamukšen kaupunkin bytžetistä ta yksityisien lahjoitukšilla. – On olomašša esimerkkijä, konša yksilöt muutettih istorijankulkuo. 14. šyyškuuta 1978 lašettih Neuvoštoliiton ta Šuomen yhteistyön perušta. Juuri Kosiginin ta Kekkosen anšijošta ruvettih yhistämäh nuapurimaijen voimie ainutluatusen malminrikaštamon peruštamisekši. Šiitä alkuan Koštamukšen malminrikaštamo oli Karjalan talouven lippulaivana, šano Karjalan piämieš Aleksandr Hudilainen paččahan pal’l’aštamistilaisuuvvešša. Šuomen etuškunnan Venäjä-yštävyyšryhmän johtajan Jouko Skinnarin mieleštä Šuomi ta Venäjä kuletah tänäpiänä Kekkosen ta Kosiginin aikoinah piirtämyä tietä pitin. – Nykyjäh myö tarvičemma Koštamukšen tapasie projektija, Jouko Skinnari korošti.
Lisyä kommenti

Luokkaukšie, kanšallista pahantahtoisuutta šekä VF:n lakien vaštasien toimien kehotušta šisältäjät viestit poistetah šivuilta!

Kommentit: *
Šiun nimi: *