Oma Mua

Ainehistoja livvinkarjalan murtehella

Kum totem tuli Karjalah

D. Baidimirov pitäy muasteri-oppie lapšilla.

Kižin näyttelykeškukšešša avautu Mari Elin tašavallan Kanšallisen musejon Kum totem (Kolme toteemie) -etnografini näyttely. Še on karjalaisen ta marilaisen musejojen yhteistyön enšimmäini kokemuš. Kolme toteemie -näyttely kuuluu Mari Elin, Udmurtijan ta Mordovijan musejojen yhtehiseh Šuomelais-ugrilaini triptyykki -projektih, kumpani šai Šuomen Kulttuurišiätijön ta Kanšallisen musejon kannatušta. Joškar-Olan kaupunkista tuotu ekspositijo kertou marilaisien mentalitetista ta muajilmankuvan erikoisuuvvešta, kumpani on pohjautuu šuomelais-ugrilaisien mifologijah. Marilaisien mifologijan kolme toteemie ollah kolme muajilmua. Naisien muajilma liittyy šoršan hahmoh, miehien muajilma – kontieh. A perehen muajilma, naisen ta miehen alkujen yhissyš, šitoutuu synkretistiseh hirvi-poro-eläimeh. Kolme toteemie -näyttelyššä pietäh erilaisie muasteri-oppija kuin lapšilla, niin ni aikuhisilla. Tuttavuštuo marilaisien kulttuurih voipi 13. šajekuuta šuaten.
Lisyä kommenti

Luokkaukšie, kanšallista pahantahtoisuutta šekä VF:n lakien vaštasien toimien kehotušta šisältäjät viestit poistetah šivuilta!

Kommentit: *
Šiun nimi: *