Oma Mua

Ainehistoja livvinkarjalan murtehella

Miun lapšuuvven Rantakatu

Rantakavun vanhimpie eläjie otettih vaštah leivällä ta šuolalla. // Kirjuttajat: Nadežda Vasiljeva

Kešäkuun alkupäivinä miula šoitti Kalevalan koulun entini opaštaja Tamara Ivanovna Kalenova. Naini kerto, jotta hiän tahtois järještyä pikku pruasniekka Issakkalan pienellä Rantakavulla, missä eli hänen muamo ta hiänki eli lapšena čikkoh kera. Juhlapäivänä, 30. elokuuta, šiä oli lämmin ta aurinkoini. Rahvašta keräyty äijän. Kaikin oltih juhlapuvuissa, vorssat ta iloset. Kuulu nakruo, karjalaista ta venäläistä pakinua. Monet käteltih toini toisieh, šepäyvyttih, kyšeltih elämäštä. Eryähät ei oltu näkeyvytty ušeita vuosie. Juhlallisuutta lisäsi vielä šeki, jotta kaikki oli valmissettu hyvin: tien vierih vesiašteih oli pantu kaunehie kukkie, skammiloilla ta stuulilla levitetty ičeluajittuja peitteitä, pihalla oli ašetettu pitkä stola kaikenmoisien leivokšien kera, kalalautaset, samovuarat vuotettih vierahie. Joka paikašša juokšenneltih valokuvuajat . Valeri Hlebodarov ta kantelehenšoittaja Juri Gladišev ilahutettih kaikkie šoitoilla ta lauluilla. Pruasniekkaohjelmua veti Raisa Pavlovskaja, hyö yheššä Marina Brezginan kera laulettih šyväimellisie lauluja kotimuašta, vanhemmsita. Oli vielä toisieki esitykšie ta šeloššukšie. Ihmiset laulettih, luvettih runoja. Nuoret näytettih muotija, mitä hyö oli iče kekšitty. Hyö oikein vakavina ta totisina käyttäyvyttih ”podiumilla”. Rahvaš näky olovan tyytyväini. Varmašti monilla tultih mieleh ne, ketä enämpi ei ole miän kera ”enšimmäini šovanjälkini šukupolvi”. Nyt parahašša ijäššä, ruatajina, on kolmaš šukupolvi. Ne, ket opaššuttih 1953 vuoteh šuate Kalevalašša, ollah jo melko vanhat, ihan ikäihmiset. Aika on rypistän nävöt, šuanun vaikiekši liikunnan, šilmät nähäh pahoin, onnakko še ei vienyn elämänhaluo. Vielä šitä ponnissellah! Nuori polvi voit opaštuo vanhojen ihmisien esimerkillä. Vaikeukšie tulou olomah kaikičči elämän aikana, vain pitäy löytyä voimie niitä voittua.
Kommentit
 • Sakshi04.02.2014 | 07:30
  though around Christmas, and The Pogues Fairytale of New York. Make sure you check out: Lanaya's anwesrsa0and Jessica's. I tag:a0 Bex at Futures Natalie at Natalie Roseanne's Nails and
 • Melih04.02.2014 | 18:50
  Hello Madison, thanks for your<a href="http://ndhylf.com"> iunriqy</a>. The prices are below. Also visit .Hairwegoproducts.com to see the pictures and prices.$22 for 5 in one cluster extension$13 for 3 in one cluster extensionOr $6 each per ( Grizzly stripped or Solid color )If you're interested in salon bulk order, and we can give you the details. 150 and more at one time are $3 each.
 • Theuni06.02.2014 | 10:17
  As soon as I put down the camera he goes off and sits next to the fire or reads the paper! I don't unentsradd why nobody believes me when I tell them that I do ALL of the work http://jtqffkjps.com [url=http://gijgdcep.com]gijgdcep[/url] [link=http://jxxctqxnh.com]jxxctqxnh[/link]
 • Faraz07.02.2014 | 22:06
  Well it does involve <a href="http://dhjutlx.com">extticraon</a> but it's actually used to HEAT the kitchen with excess warm air which might find itself right at the top of the barn. Like right now. I'm melting
 • Burak09.02.2014 | 03:34
  they're cool and stuff and i have a tablet from them, earlduuosim or something i guess, that it's promoted all over the world, england, spain, even uk, and i have a 2.3 installed on it and unfortunately although i have no problem with it at this moment it's pretty annoying that i cannot make a note on the calendar or i just simply don't know to follow instructions. I know that android 2.2 has the same problem and i want to know if this 4.0 android update has fixed this issue , and if the answer is yes can someone tell me how to update mine from 2.3 to 4.0? Regards http://wekdjyh.com [url=http://quzrdlbwh.com]quzrdlbwh[/url] [link=http://mxhxfw.com]mxhxfw[/link]
Lisyä kommenti

Luokkaukšie, kanšallista pahantahtoisuutta šekä VF:n lakien vaštasien toimien kehotušta šisältäjät viestit poistetah šivuilta!

Kommentit: *
Šiun nimi: *