Oma Mua

Ainehistoja livvinkarjalan murtehella

Karjalaisie piirileikkijä lapšilla

Diana Vorobjova (vaš.) leikkiohjelmua vetämäššä. // Kirjuttajat: Jekaterina Kuranova

Päiväkotiloissa toimitah ihmiset, kumpaset tykätäh lapšie ta ošatah niijen kera ruatua. Päiväkotityö on kokonaini ajanjärješšyšsisteemi, missä piärooli on leikillä. Perintehellisie juhlie ta huviohjelmie pietäh päiväkotiloissa koko oppivuuvven aikana, šiih toičči ošallissutah lapšien vanhemmatki. Piäjärven päiväkojissa tuli perintehekši pityä karjalaisie juhlie Alla Arhipovan luatimašša Karjalaisešša gorničašša, musiikkišalissa ta päiväkojin nurmikolla. Karjalaisien leikkien, kilpailujen ta tanššien kautti lapšet šuahah enemmän tietyä ta opitah šuvaimah ta kunnivoittamah omua kieltä. Karjalan tašavallan päivällä omissetut Karjalaiset piirileikit piettih tänä kešäkuušša. Lapšien ativoih tultih Aino ta Veikko kanšallisissa pukuloissa. Hyö tanššittih, leikittih lapšien kera, opaššettih heitä tervehtimäh toini toistah karjalakši. Aino-kaunotar tarjosi lapšie potakkakalittoja. Ainon roolissa oli kašvattaja Diana Vorobjova ta Veikon roolissa oli liikunnan opaštaja Natalja P’attojeva, kumpaset aina mielelläh ošallissutah päiväkojin toimehpitoloih. Karjalan kielen tietäjä Irina Makkojeva niise aina ošallistuu juhlih, hiän kekšiy pruasniekkaohjelmie ta šen lisäkši hyvin laulau. Himottais onnitella meijän päiväkojin ruatajie ta tietyšti päiväkojin johtajua Tatjana Vasiljevna Kašinua, kumpani aina kannattau meitä kaikissa toimehpitoloissa. Toivon kaikilla tervehyttä ta perehonnie! Uušie mukavie löytöjä lapšuuvven lämpimäššä muajilmašša.
Lisyä kommenti

Luokkaukšie, kanšallista pahantahtoisuutta šekä VF:n lakien vaštasien toimien kehotušta šisältäjät viestit poistetah šivuilta!

Kommentit: *
Šiun nimi: *