Oma Mua

Ainehistoja livvinkarjalan murtehella

Oman kielen opetuš herättäy kiinnoššušta

Petroskoissa niise avattih karjalan kielen kurššit. Niijen avajaisissa kaikin yheššä kurššilaiset kisattih ta kerrottih, mitä tiijetäh karjalaisista. // Kirjuttajat: Olga Smotrova

1. šajekuuta Kulttuuri- ta musejokeškukšešša keräyvyttih halukkahat jatkua karjalan kielen opaštumista. Hyö alettih opaštuo vienankarjalua viime šykyšynä ta niin miellyttih šiih, jotta pyritettih kurššien jatkamista. Jatkajien lisäkši tänä vuotena kurššiloilla ilmottautu vielä uušie ihmisie, kumpaset halutah opaštuo kieltä alušta šuahen. Tällä tavalla on peruššettu kakši ryhmyä – alottelijat ta jatkajat. Olen iloni, jotta tällä kertua kurššiloilla tuli asientuntijie Koštamukšen Tonttu-päiväkojista, kumpaset halutah omašša ruavošša käyttyä kieltä ta peruššettih karjalan kielen ryhmän, missä tulevaisuuvvešša lapšien kera ruvetah pakajamah karjalakši. Viime vuotena kurššiloilla kävi Oleksei Kondrojev, hiän iče on Puatanen kyläštä, lapšena niise kuuli karjalan kieltä ämmön ta tuaton pakinoista. Hiän niin innoštu oman kielen opaššukšešta, jotta tänä vuotena tuli kurššiloilla naiseh ta poikah kera. Tänä vuotena rupiemma pitämäh karjalan kielen tuntija kakši kertua netälissä molemmissa ryhmissä. Viimevuotini propleema tilan puuttehešta tänä vuotena ratkaistu. Kulttuuri- ta musejokeškukšen tiloista löyty šali, kumpasešša remontin jälkeh ruvetah pitämäh Hete-folklooriryhmän harjoitteluja ta karjalan kielen kurššie. Ilahuttau še, jotta kaupunkissa on halukkaita opaštumah karjalan kieltä ta kaupunki avuštau meitä.
Kommentit
Lisyä kommenti

Luokkaukšie, kanšallista pahantahtoisuutta šekä VF:n lakien vaštasien toimien kehotušta šisältäjät viestit poistetah šivuilta!

Kommentit: *
Šiun nimi: *