Oma Mua

Ainehistoja livvinkarjalan murtehella

Kyykkäkilpailut Koštamukšešša

Kyykkäpelin kilpailujen ošallistujat. // Kirjuttajat: Uljana Tikkanen

Kirkkahana šyyšpäivänä Koštamukšen urheilukentällä keräyty rahvašta, jotta oppie kyykkäpelitaitoja. Kyykkäkilpailuh ošallistu kahekšan joukkuo Koštamukšešta, Vuokkiniemeštä, Kormila-huuttorilta ta Kalevalašta. Joka joukošša oli nellä henkie. Joukot oltih ihan erilaisie, kuin nais- ta miešjoukot, niin ni šekajoukot. Koštamukšen, Vuokkiniemen ta Kormila-huuttorin joukot ei šuatettu pelata, nämä kilpailut oltih heijä ensimmäistä kokemušta. A Kalevalan joukko peluau kykkyä jo kolme vuotta ta on monien kilpailujen voittajana. Kalevan ”Kykkäret” näytettih mitein pelata, kerrottih pelin šiäntöjä, autettih tuomarie ta aina annettih neuvuo, još ken mitänih oli unohtan. – Kilpailut oli korkietašosešti järješšetty. Niissä oli yštävällini ilmapiiri ta šiäki ei pettän, šanottih kilpailun ošallistujat kyykkäpelin jälkeh. Kaikki oltih tyytyväsie ta lähettih kotih hyvällä mielin. Kyykkäpeli tulou šuositukši yhä enemmän. Šitä pelatah jo monešša Karjalan piirissä. Toivon, jotta Koštamukšen eläjät niise tahotah pelata kyykkyä ielläh ta Koštamukšešša ilmeštyy oma kuulusa kyykkäjoukko.
Lisyä kommenti

Luokkaukšie, kanšallista pahantahtoisuutta šekä VF:n lakien vaštasien toimien kehotušta šisältäjät viestit poistetah šivuilta!

Kommentit: *
Šiun nimi: *