Oma Mua

Ainehistoja livvinkarjalan murtehella

Opaššušvuuvvet Kalevalan koulušša

Tyyne Rugojeva (istuu, oik.) Kalevalan koulun juhlašša, kunne keräyvyttih opaštajat-veteraanit ta piäštökkähät. // Kirjuttajat: Kuva otettu vk.com/club52441559 -nettišivuilta.

Mie aloin opaštuo Kalevalan keškikoulušša vuuvvešta 1947 (šilloin še oli Uhtuon koulu), ta lopetin 10 luokkua 1953 vuotena. Ne kuuši vuotta mäntih kuin yksi päivä. Ankarien šotavuosien jälkeh opaššuš koulušša näytti starinalta. Lapšienkojin kašvatit šuatih vuattiet ta jalačit, jokahisella laukušša olitih oppikirjat, kynät ta vihkot. Šilloin Uhtuon koulušša oli šuomen- ta venäjänkielisie luokkie. Miut miärättih šuomenkieliseh luokkah. Kaikki tunnit piettih šuomen kielellä. Venäjäkši paistih vain venäjän kielen tunnilla. Luokat oltih melko šuuret (30 ta yli 30 lašta). Šamašša luokašša toičči oli monta eri-ikäistä oppilašta, esimerkiksi 12-, 13-,15-vuotisie, šillä kun moni šovan aikana ei piäššyn kouluh. Šiitä ajašta on männyn jo monie kymmenie vuosie, on harvettu šen ajan piäštökkähien rivit, no muistih on jiäty vain hyvät asiet ta tapahtumat: koulujuhlat, kaikenmoiset talkoot, kilpailut, mih otettih ošua opaštajat ta i oppilahat. Tänä vuotena 5. šajekuuta Kalevalan koulu juhli 155-vuotispäivyäh. Juhla oli järješšetty hyvin. Šuuret passipot järještäjillä. Oli mukava šeurata miän koulun pitkyä ta vaikieta taivalta, muissella niitä, ket ei ole oltu välinpitämättöminä koulun elämäh. Kiitoš nykypäivien opettajilla šyväimelliseštä kohtelevaisuuvvešta, jotta hyö muissetah ta kunnivoitetah meitä vanhoja opettajie ta ruatajie.
Lisyä kommenti

Luokkaukšie, kanšallista pahantahtoisuutta šekä VF:n lakien vaštasien toimien kehotušta šisältäjät viestit poistetah šivuilta!

Kommentit: *
Šiun nimi: *