Oma Mua

Ainehistoja livvinkarjalan murtehella

Tervehen elämän tavat

Harjottelu kuntoliikunnan joukošša. // Kirjuttajat: Kuva otettu gov.karelia.ru -nettišivuilta

Petroskoissa ihmisien sosiaalipalvelukšen Istoki-keškukšen pohjalla alko ruatua Aktiivisen pitkäikäisyyvven koulu. Še on kompleksini kuntoutušohjelma korkieikäsillä ihmisillä. Ohjelmašša on luventoja niijen teemojen mukah, kumpaset ollah aktualisie ikäihmisillä: tervehellini ruoka, ruumihillini aktiivisuuš, naisen tervehyš, šokeritauvin ta osteoporoosin eistämini. Šen lisäkši koulušša pietäh harjotteluja kuntoliikunnan joukošša ta ”tanššija stuulalla” (skandinaavini Sitti-dance-kuntoteknolodija). Yli 45 ikäihmistä jo ošallissuttih Aktiivisen pitkäikäisyyvven koulu -ohjelmah. Enšimmäiset luvennot oli omissettu ruumihillisen aktiivisuuvven roolilla eläkeläisien elämäššä. Tunnin vetäjänä oli KT:n liäkeprofilaktikan keškukšen kuntoliikunnan liäkäri Nadežda Prostokišina. Uušien tietojen lisäkši kuuntelijilla annettih neuvoja ta esitettih harjotteluja. Šamoin jokahini šai tietolehtisie aihien mukah.
Kommentit
Lisyä kommenti

Luokkaukšie, kanšallista pahantahtoisuutta šekä VF:n lakien vaštasien toimien kehotušta šisältäjät viestit poistetah šivuilta!

Kommentit: *
Šiun nimi: *