Oma Mua

Ainehistoja livvinkarjalan murtehella

”Tykkyän hiihtyä ta pelata kyykkyä”

Žanna Tikkasen (vaš.) pereheššä kaikilla on šukšet. Hyö tykätäh koko perehellä käyvä hiihtämäh ta luistelomah.

Žanna, šiula on kakši tyttyö, oletko lapšet kašvattan urheiluharraštajina? – Tietenki, meijän pereheššä kaikilla on šukšet, luistimet ta polkupyörät. Tykkyämmä yheššä käyvä hiihtämäh ta luistelomah, a kešällä polkupyörillä ajelemma. Jo kakši vuotta peräkkäh naisienpäivänä käymmä retkeilyllä Puanajärven kanšallispuistošša, nousima Kivakka- ta Nuorunen-vuorilla. Mistä urheilulajista kuitenki tykkyät enemmän? – Hiihošta. Mieški on innokaš hiihtäjä, talvella hiän joka pyhäpäivä käyt hiihtämäššä 20 kilometrie. Kešällä ajelou polkupyörällä, mie polkupyörän ieštä paremmin käyn aštumalla kävelykeppien kera. Vielä oikein tykkyän pelata kyykkyä. Jo viisi vuotta olen tätä pelie pelannun. Še on ylen mukava. Šajekuušša olimpialaistuli tuotih Petroskoih ta šie olit tulenkantajien joukošša. Kerro täštä kokemukšešta, mitein piäsit tulenkantajakši? – Kalevalašta oli viisi ehokašta tulenkantajiksi ta niistä oli valittu yksi. Mie en täštä tietän nimitä, miula šanottih vašta šen jälkeh, kun miut valittih tulenkantajakši. Mitä vaikutelmie toi šiula tuo ošallistumini? – Oli še mukava ta liikuttava hetki, šyväin kyllä läpätti, kun juoksin tuli kiäššä katuja pitin. Šaiko tuon puvun ta šoihtun jättyä ičellä vain pitikö ne antua jälelläh? – Puku jäi lahjakši. A šoihtun mie oššin, še makšo 13 tuhatta. Mie alušta epyälin, jotta kannattauko oštua še, onnakko kun mie kannoin šitä, niin piätin, jotta oššan kyllä šen muissokši. Oliko še jykie? – Še painau melkein kakši kiluo, ka käsi vaipu kuni kannoin, kun piti kantua käsi šuorana. Mitä šuunnitelmie šiula on? – Nyt olemma järještämäššä Kalevalašša kyykkäpelie, piemmä šitä 14. talvikuuta. Kučumma kaikkie yhtymäh. Rahvaš pikkuhil’l’ua kiinnoštuu täštä pelistä. Konša peluamma, niin nuoret tullah kaččomah ta opaštumah. Viime aikoina äijän uutta on tullun peluamah. Meilä oli viime talvena äšen šeiččemen joukkuo. Kävin kouluhki, näytin ta kerroin koululaisilla mitein pitäy pelata kyykkyä. Meilä ajatukšissa on kehittyä uuši Karjalan vanhat pihapelit -projekti, šiinä muistelemma ta elävytämmä vanhoja karjalaisie pelijä: šanderi-manderi, pappi, lapta ta muut.
Kommentit
Lisyä kommenti

Luokkaukšie, kanšallista pahantahtoisuutta šekä VF:n lakien vaštasien toimien kehotušta šisältäjät viestit poistetah šivuilta!

Kommentit: *
Šiun nimi: *