Oma Mua

Ainehistoja livvinkarjalan murtehella

Vuokkiniemen koulu on kylän kulttuurikeškuš

Vuokkiniemen koulun kolmirakennukšini kompleksi on ainut ta uniikki kyläkoulu ei vain Karjalašša, ka koko Veyähelläki. // Kirjuttajat: Kuva otettu vk.com/club1203529 -nettišivuilta.

Jo 155 vuotta vanhašša karjalaisešša Vuokkiniemen kyläššä lapšie opaššetah lukomah ta kirjuttamah. Tällä šeuvulla, missä Elias Lönnrot kirjutti ihmisiltä Kalevalan runoja, luku- ta kirjutuštaito aina oltih arvošša. Vuokkiniemeššä avattih kirikkökoulu 1858 vuotena. Opaštamisprosessin järještämiseštä vaštasi kylän pappi, kumpani iče piti tuntija. Šilloin kaikki opaššuš oli venäjän kielellä. Šiih aikah koulušša oltih uškontotunnit, kirikönlaulanta, kirjutuštunnit, arifmetiikka ta luventotunnit. Vuuvven 1990 1. šyyškuuta Vuokkiniemen vajua kekšikoulu oli muutettu keškikoulukši. 1990-vuosina alko uuvven kolmirakennukšisen puukoulun rakentamini, kumpani on luajittu karjalaisen mallin mukah. Vuotena 1998 uuvven koulun ovet oli avattu opaštujilla. Vuokkiniemen koulun opaštajat ruatah Koulu on kylän kulttuurikeškuš -ohjelman mukah. Koulun kolmešša rakennukšešša ollah luokkahuonehet, juhla- ta urheilušali, kirjašto, päiväkojin kakši ryhmyä, tietokonehluokka, ruokala. Tänäpiänä koulušša opaštuu 40 opaštujua, a päiväkojissa on 14 kašvattie. Heijän kera ruatau 17 opaštajua. Koulun johtajana on Valentina Aleksandrovna Lipkina. Vuokkiniemeššä kannatetah vanhoja perintehie. Tuntijärješšykšeššä on karjalan ta šuomen kielen tuntija. Kuin ni puolitoista šatua vuotta takaperin koulušša opaššetah šoittamah kantelehta. Kantelistija opaštau Koštamukšen Karjalaisen gorničan ohjuaja Valentina Karhunen. 8. pimiekuuta Vuokkiniemen koulušša piettih koulun merkkipäivällä omissettu juhla. Šiinä koululaiset, kyläläiset ta pruasniekan vierahat šuatih ihailla kaunista kantelehen šoittuo, kuunnella lauluja ta runoja, kaččuo tanššija ta muhie pienistä näytelmäkappalehista, kumpasie esitettih lapšet. Koulu yheššä Kylätalon kera aina järještäy erilaisie toimehpitoja koululaisilla ta kyläläisillä: konserttija, kilpailuja, urheilujuhlija. Perintehellisiksi tultih Tieto- ta Tervehyšpäivät, Kalevalan netäli, Uuvvenvuuvven pruasniekat, Puhaš koti, puhaš piha, puhaš kylä -työaktijot. Niin jotta voipi epyälömättä tovistua, jotta koulu puolentoista vuosišuan aikana vahvistu kylän yhteiskunnallisena ta kulttuurikeškukšena.
Lisyä kommenti

Luokkaukšie, kanšallista pahantahtoisuutta šekä VF:n lakien vaštasien toimien kehotušta šisältäjät viestit poistetah šivuilta!

Kommentit: *
Šiun nimi: *