Oma Mua

Ainehistoja livvinkarjalan murtehella

#23 (375)


 • #23(375) | KulttuuriMaikki Spitsina
  Kulttuuri: Šuomen kinon festivaali myöšty Petroskoih. Petroskoilaiset kaččojat šuatih tuttavuštuo šuomelaiseh kinotaitoh 7.–11. talvikuuta. Karjalan piäkaupunkih myöšty Šuomen kinon festivaali.

 • #23(375) | Uutisie piirilöistäOlga Melentjeva
  Kalevalan sosiaalipalvelun Aurinko-keškuš oli peruššettu vuotena 2011. Šen piätarkotukšena on auttua perehie, nuorie, vammaisie lapšie, eläkeläisie ta muita vaikieh tilah joutunehie ihmisie.

 • #23(375) | Persoona   Natalie Siikoni
  Venäjän tietoakatemijan Karjalan tietokeškukšen kielen, kirjallisuuvven ta istorijan instituutissa 27. pimiekuuta piettih muistoillačču, kumpani oli omissettu 90-vuotispäivällä Eino Karhun šyntymäštä.

 • #23(375) | Uutisie piirilöistäNatto Varpuni
  Konferenšši: Karjalan kielen tilantehešta ta šen kehitykšeštä paistih Kalevalašša.

 • #23(375) | ŠivissyšNatto Varpuni
  Karjalan kielen opaštajie voipi šanuo karjalaisiksi Don Quixoteiksi, hyö taissellah tuulimyllyjä vaštah ta kuitenki toičči šuahah lapšie karjalan kielen puoleh.

 • #23(375) | KulttuuriMarija Urbanovič
  Pimiekuun lopušša Koštamukšen Kultuuri-musejokeškukšešša piettih Hete-etnokulttuurikeškukšen avajaiset.