Oma Mua

Ainehistoja livvinkarjalan murtehella

Ella ta muut

Kohtauš Ella ja kaverit -kinošta. // Kirjuttajat: Kuva otettu vk.com/event60363394 -nettišivuilta.

Tänä vuotena festivaali oli järješšetty jo 16. kertah. Toimehpito on jokavuotini, ka viime vuotena eri šyijen takie šitä ei pietty. Uutuukšena on še, jotta täštä vuuvvešta alkuan festivaali ruvetah viettämäh Petroskoin Premjer-kulttuurikeškukšešša, eikä Kalevala-elokuvateatterissa, missä še piettih ennein. Tänä vuotena Premjer-elokuvateatterissa oli esitetty viisi šuomelaista kinuo kuvattuja 2012–2013 vuosina. Niijen luvušša ollah ohjuajan Johanna Vuoksenmaan superhitti – 21 tapaa pilata avioliitto -komedija ta ohjuajan Matti Ijaksen šuomelais-norjalaini Kaikella rakkaudella -draama, kumpasen kriitikot šanottih parahakši vuuvven 2013 kinokši. Lisäkši aikuhisie varoin näytettih ohjuajan Marja Pyykön Kekkonen tulee! -tragikomedija ta Šuomen tunnetuimman ohjuajan Aleksi Mäkelän Kaappari-bojevikka. Festivaali avautu ohjuajan Taneli Mustosen Ella ja kaverit -lapšien kinolla. Šen pohjakši on pantu Šuomešša tunnettu kirjailijan Timo Parvelan Ella-kirjašarja. Tapuamisešša lehtimiehien kera Šuomen konsulaatin Petroskoin ošašton konsuli Tuomas Kinnunen korošti: – Tämä kino on tarkotettu juuri pienillä lapšilla. Olen varma, jotta kaččomah šitä nykyaikaista šuomen filmie tulou äijä koululaista. Mie tiijän, jotta Petroskoissa ta Karjalašša monie ihmisie kiinnoštau šuomen kieli, a Ella ja kaverit -kino antau mahollisuuvven kuulla nykyaikaista šuomie lapšien šuušta.
Lisyä kommenti

Luokkaukšie, kanšallista pahantahtoisuutta šekä VF:n lakien vaštasien toimien kehotušta šisältäjät viestit poistetah šivuilta!

Kommentit: *
Šiun nimi: *