Oma Mua

Ainehistoja livvinkarjalan murtehella

Karjalaiset Don Quixotit

Nina Aleksejeva jo 20 vuotta on opaštan karjalan kieltä lapšilla. // Kirjuttajat: Kuva: Olga Melentjeva.

Karjalan kielen opaštajan ruato ei ole helppuo. Tähä päiväh šuaten karjalan kielellä ei ole nimitä virallista statusta, lapšilla on äijän muutaki opaššušta, kieli ei ole šuurešša arvošša ta kunnivošša herrojen tašolla tai perehissä. Karjalan kielen opaštajan työ jatkuu vielä tuntien jälkeh. Kalevalan keškikoulun opaštaja Nina Aleksejeva jo 20 vuotta on opaštan karjalan kieltä lapšilla. Kuin hiän šanou hänen pitäy ruatua vieläi vanhempien kera. – Monet vanhemmat ollah hyvällä mielin, kun heijän lapšet opaššutah karjalan kieltä, jatkau Nina Nikolajevna, šuuret passipot niillä vanhemmilla, ket autetah lapšie karjalan kielen opaššukšešša. Još meilä on tilaisuuš, niin monet vanhemmat niise tullah, autetah ta ollah lapšien kera. Še on hyvä. Tänä vuotena Nina Aleksejeva on valittu Kalevalan piirin parahakši karjalan kielen opaštajakši. Hänellä on omie konstija šiih, mitein voit šuaha lapšien huomijon karjalan kieleh ta kulttuurih. – Mie aina heilä šanon, jotta karjalan kieli on niin kaunis kieli, šanou Nina Aleksejeva, – jotta myö elämmä niin kaunehešša paikašša, jotta täššä šynty Kalevala-eepossa ta pitäy oikein šuvaija omua muata ta omua kieltä. Tällä kielellä paistih teijän ämmöt, ta pitäy tätä perintyö jatkua. Tuntiloilla yritän paissa lapšien kera karjalan kielellä. Ta konša väliajallaki näkeyvymmä heijän kera, niin pakajan karjalakši. Aina hyö šanotah miula karjalakši «terveh, Nina Nikolajevna». Konša kävelen kyläššä niise kun nähäh miut, ni karjutah vaikkapa tien toiselta puolelta «Teervee-eh!»
Lisyä kommenti

Luokkaukšie, kanšallista pahantahtoisuutta šekä VF:n lakien vaštasien toimien kehotušta šisältäjät viestit poistetah šivuilta!

Kommentit: *
Šiun nimi: *