Oma Mua

Ainehistoja livvinkarjalan murtehella

Opi iče ta opašša muita

Aškarrellešša aikaki kuluu huomuamatta. // Kirjuttajat: Kuva Olga Melentjeva

Šuurta huomijuo keškukšešša kiinnitetäh ikäihmisih. Jo vuuvven ajan Kalevalan keškuškirjašton tiloissa keräyvytäh eläkeläiset, kumpaset vietetäh aikua hyövyn kera - toko aškarellah tahi opitah carving-taituo (vihannekšien ta hetelmien kuvijoleikkuamista), šekä kašvimuahoijon erikoisuukšie (mitein hoitua omua kašvimuata, mitein kašvattua kukkie ta vihannekšie). – Tiälä on ylen mukava viettyä aikua, tiälä voimma tavata, paissa ta vielä opimma kaikenmoista hyvyöllistä, šuamma äijän uutta tietuo, kerto eläkeläini L’ubov’ Kutavkina. Tämmöset tapuamiset ollah erikoisen šuosittuja talven aikana, konša eläkeläisillä on äijän vapuata aikua. Harjotukšie pitäy keškukšen ruataja Žanna Bil’. – Fazenda-kurššin harjotukšilla meilä on enemmän teorijua. Tutkimma kirjoja, kaččelemma kuvija, keškuštelemma, vaihamma kokemušta. Kešällä eläkeläiset hivotah šuatuja taitoja omilla pihoilla, hoijetah kašvimaitah, kertou Žanna. – Onnakko tulevaisuuvvešša meinuamma oštua keškukšeh kašvihuonehet ta rupiemma kašvattamah niissä erilaisie vihannekšie. Tahomma, jotta täh työh yhyttäis keškukšen lapšetki, jotta hyö aikuhisien rinnalla opittais hoitamah kašvimuata. Keškukšen kehittämä uuši projekti starttasi viime šajekuušša. Šen nimi on Luova Gimnasija. Projektin enšimmäisissä harjotukšissa ošallistujat opittih laittamah kaikenlaisie talvišäilykkehie, šuolattih kaalie ta sriäpittih. Opetukšeh keräyty eri-ikähisie, kuin vanhempua rahvašta, šamoin keški-ikäsie ta nuorie. Pimiekuušša kuvontamuasterit opetettih Gimnasijan opaštujie kutomah korija. Projekti jatkuu šulakuuh šuate ta ieššä on vielä hyvin äijän mukavua.
Kommentit
 • Vinnie03.02.2014 | 10:47
  You're the greeatst! JMHO
 • Priya04.02.2014 | 04:40
  Wholesale purses and<a href="http://julfrvucdd.com"> hganbdas</a> are the way for you to own your on business that you have been wanting for years. Watch the money roll in when selling<a href="http://julfrvucdd.com"> hganbdas</a> and purses wholesale. This is a trick that retail stores have know about for ages. The income you will be making will astound you. Since you will be buying such high quality purses in bulk you will be amazed at what low prices you will receive them at. You will be getting the same styles, fabrics
 • Dick07.02.2014 | 20:43
  I have observed that <a href="http://nacvqjcwh.com">selinbse</a> real estate agents all around you are warming up to FSBO Marketing. They are noticing that it's in addition to placing a poster in the front area. It's really in relation to building connections with these traders who one of these days will become customers. So, when you give your time and effort to encouraging these vendors go it alone the Law regarding Reciprocity kicks in. Great blog post.
 • Ariav09.02.2014 | 02:04
  Thanks for your intriguing artclie. Other thing is that mesothelioma is generally brought on by the breathing of material from asbestos, which is a very toxic material. It can be commonly found among staff in the structure industry who definitely have long experience of asbestos. It's also caused by residing in asbestos insulated buildings for some time of time, Genetics plays a crucial role, and some people are more vulnerable for the risk than others. http://jnhhbshgkb.com [url=http://frdcejzoro.com]frdcejzoro[/url] [link=http://mgjpojao.com]mgjpojao[/link]
Lisyä kommenti

Luokkaukšie, kanšallista pahantahtoisuutta šekä VF:n lakien vaštasien toimien kehotušta šisältäjät viestit poistetah šivuilta!

Kommentit: *
Šiun nimi: *