Oma Mua

Ainehistoja livvinkarjalan murtehella

Ystävyštuntija koululaisilla

// Kirjuttajat: Natto Varpuni

Ystävyštuntija piettih Petroskoin 33. koulušša. Tapahtuma oli järješšetty Kanšallisušpolitiikan ministerijön Monikanšallini Karjala -projektin rajoissa. Tuntijen vetäjiksi kučuttih Karjalan yhteiskunnallisien järještöjen johtajie ta aktivistija. Karjalaiset, venäläiset, valkovenäjlliset, kasakat, gruusijalaiset esitettih lapšilla omua kulttuurie ta oman järještön toimintua.

– Petroskoissa on äijä karjalaisie. Ka toičči karjalan kielen ta karjalaisen kulttuurin vaikutuš perehissä on heikko, kerto Karjalan Rahvahan Liiton halličukšen johtaja Natalja Vorobei. – Mie valičin 8. ta 9. luokan koululaisie, šentäh kun hyö ollah jo šemmosešša ijäššä, konša ruvetah miettimäh tulijua elämyä ta ammattie. Mie kerroin opaštujilla niistä mahollisukšista, mitä heilä voit antua karjalan kieli. Miun ryhmäššä oli karjalaini Van’a-poika. Hiän kerto omašta ämmöštä, kumpani eläy Šuojärven piirin Porojärveššä tai muissutti pari šanua karjalakši. Toivon, jotta kennih koululaisista tulou opaštumah karjalan kieltä Petroskoin yliopistoh.

Ystävyštuntija pietäh vieläi Petroskoin 34. koulušša šulakuušša.

Lisyä kommenti

Luokkaukšie, kanšallista pahantahtoisuutta šekä VF:n lakien vaštasien toimien kehotušta šisältäjät viestit poistetah šivuilta!

Kommentit: *
Šiun nimi: *