Oma Mua

Ainehistoja livvinkarjalan murtehella

Supotniekka Tuhka-patunalla

Ruhkat kuormitettih takarekeh ta vejettih pois alovehelta // Kirjuttajat: Maikki Kuntijärvi

Kešäkuušša Louhen piirin Piäjärven pos’olkan eläjät korjattih, šiivottih ta kunnoššettih kuulusampua paikallista nähtävyttä – Tuhka-patunua. Volont’orit šiivottih košenvieristä alovehta ta šamoin puhissettih jovenniskua šekä vietih pois ruhkat lähiseštä mečäštä ta Tuhka-patunalla kulkijan tien viereltä.

Šen lisäkši košen viereššä oli juhlallisešti avattu näyttelytaulu. Järještäjät pitälti valmissettih tätä tiijotuštauluo. Še esittäy šuurta työtä, kumpaista volont’orit šuatih aikah viime vuotena.

Šeuruavan supotniekan aikana piäjärviläiset valmissettih paikkoja lehtimajua ta ulkohuonehta varoin, kuormitettih roškat takarekeh, puhissettih polkuo riippujah šiltah šuaten.

Šuurie supotniekkoja Tuhka-patunalla järješšetäh joka vuosi kešäkuušša. Paikalliset eläjät pietäh koškie Piäjärven nimikorttina.

Lisyä kommenti

Luokkaukšie, kanšallista pahantahtoisuutta šekä VF:n lakien vaštasien toimien kehotušta šisältäjät viestit poistetah šivuilta!

Kommentit: *
Šiun nimi: *