Oma Mua

Ainehistoja livvinkarjalan murtehella

Kaivauštöijen löytöjä

Kaivauštöih ošallissutah Karjalan Kanšallisen musejon ta Petroskoin valtijonyliopiston istorijallisen tietokunnan arheologit. // Kirjuttajat: Kuvat otettu www.gov.karelia.ru -nettišivuilta

Arheologiset kaivauštyöt on käynnissetty Karjalan Musiikkiteatterin luona Kiirovin aukijolla Petroskoissa. Šiinä paikašša aikoinah oli šeison Jumalan Taivahahnoušun kirikkö, kumpani palo 1924 vuotena.  Kaivauštöitä toteutetah Karjalan Kanšallisen musejon ta Petroskoin valtijonyliopiston istorijallisen tietokunnan arheologit. Tiluajana Karjalan Tašavallan Kulttuuriministerijö.

Arheologijien joukkuo johtau Kanšallisen musejon piäarheologi, istorijallisien tietojen kandidatti Mark Šahnovič. Kaivaušpaikalla on löyvetty kirikkörakennukšen oččapuolen šuuri vierinkivialušta. Kaivajat on tutkittu XVIII vuosišuan alun kulttuurikerrošta, Petrin alovehen ajoilta.

Kaivaukšien aikana on löyvetty arvokkahie esinehie, kumpasie asientuntijat ruvetah nyt tutkimah. Musejofondiloih lisäytyy šuuri löytökokoelma: rahat, koristehet, kaklarissit, keramikka ta muuta. Lähiaikoina nämä löyvöt esitetäh yleisöllä.

Tämä tärkie tapahtuma lopettau keškuštelun, kumpaista joukkoviestimissä on käyty jo monta vuotta. Kaivaukšet näytettih, jotta tovellahki täššä Kiirovin aukijon paikašša ennein oli ollun vanha kirikkö ta časoun’a. Nykyjäh kaupunkin virkaniekat ruvetah käsittelömäh näijen kohtehien uuvveštah rakentamista. Uuvveštah rakennettu kirikkö vois täyttyä kaupunkin kulttuurikohtehien luvettelon.

Lisyä kommenti

Luokkaukšie, kanšallista pahantahtoisuutta šekä VF:n lakien vaštasien toimien kehotušta šisältäjät viestit poistetah šivuilta!

Kommentit: *
Šiun nimi: *