Oma Mua

Ainehistoja livvinkarjalan murtehella

Uuteh opaššušvuoteh räpin laulamalla

“Terveh” on Ondrein tunnettuimpie lauluja. “Terveh”-sana on tuttava kaikilla Karjalan eläjillä. // Kirjuttajat: Elina Potapova

Šyyškuun 1. päivänä uuvven opaššušvuuvven pruasniekka-avajaisissa Karjalan Rahvahan Liiton jäšenet tuttavuššettih lapšie karjalankielisen Ondrei-räppärin tuotantoh. Lapšet rallatettih Ondrein Terveh-laulun toistošanat, tanššittih laulun ritmissä ta opittih uušie šanoja.

– Šuuret kiitokšet koulun johtajalla Natalja Barkalovalla, kumpani kučču meitä tervehtimäh koululaisie, šano KRL:n johtaja Natalja Vorobei. – Lapšie miellytti karjalankielini räppi ta muutoman yritykšen jälkeh heijän laulama kappaleh hyvin onnistu. Karjalan Rahvahan Liitto aina eččiy uušie keinoja karjalan kielen levittämisekši. Šuomelais-ugrilaisen koulun opaštujat ta opaštajat aina ošallissutah meijän tapahtumih ta illaččuloih. Ušomma, jotta nämä hyvät yštävyššuhtehet Šuomelais-ugrilaisen koulun kera šäilytäh iellähki.

Karjalan Rahvahan Liiton aktivistit toivotettih lapšilla šujuvua opaššušvuotta, uušie koulutoverija ta innoššušta karjalan kielen opaššukšešša. Šamoin hyö lahjotettih koululaisilla Karjalan kieli viiješšä minuutissa -korttija, kumpasie on julkaistu Meijän juuret, meijän jälet -projektin rajoissa.

Lisyä kommenti

Luokkaukšie, kanšallista pahantahtoisuutta šekä VF:n lakien vaštasien toimien kehotušta šisältäjät viestit poistetah šivuilta!

Kommentit: *
Šiun nimi: *