Oma Mua

Ainehistoja livvinkarjalan murtehella

Karjalan tašavalta valičči piämiehen

Onegarannan piirin Derev’annoje-kyläššä KT:n piämiehen lisäkši valittih šamoin kylän johtajua ta kyläneuvošton deputattija. // Kirjuttajat: Natto Varpuni

Karjalan tašavallan piämiehen vaaliloissa voitti Artur Parfenčikov, kumpaista kannatti 61,34% valiččijien luvušta.

Oikeuvenmukani Venäjä -puoluvehen etuštaja Irina Petel’ajeva šai 3,4 kertua vähempi valiččijien iänijä – 18,05%. Kommunistipuoluvehen kandidatin Jevgeni Uljanovin puolešta iänešti 12,37% valiččijien luvettelošta, a Liberali-demokrattisen puoluvehen ehokkahan Jevgeni Besedni puolešta – 5,66%.

Kaikista enin Yhtenäini Venäjä -puoluvehen etuštajua Artur Parfenčikovie kannatettih Aunukšen piirissä – 83,88% valiččijie. Šuurin tulo vaaliloih oli merkitty Kalevalan piirissä (37,68%), a pienin tulo oli Segežan piirissä (23,56%). Yhteheš piämiehen vaaliloih ošallistu 29,23% tašavallan väještöštä.

Muissutamma, jotta Karjalan piämiehen vaalit oli pietty tašavallašša enšimmäistä kertua viime 15 vuuvven aikana. Šamoin 10. šyyškuuta Karjalan piirilöissä piettih paikallisen ičehallinnon vaalit. KT:n piävalintakomiisin piälikkö Aleksei Bahilin šano, jotta yhtenäini iäneššyšpäivä tašavallašša mäni järještön mukah. Yhteiskunnalliset tarkkualijat, kumpaset ruattih valintapaikoissa, ei merkitty mimmosiekana šuurie rikkomisie iäneššyšpäivänä.

 

Lisyä kommenti

Luokkaukšie, kanšallista pahantahtoisuutta šekä VF:n lakien vaštasien toimien kehotušta šisältäjät viestit poistetah šivuilta!

Kommentit: *
Šiun nimi: *