Oma Mua

Ainehistoja livvinkarjalan murtehella

Šuuri tulva Jyškyjärveššä

Tulvija joki on peittän rannat ta vesi yhä nousou // Kirjuttajat: Valentina Tarasova

Tavallisešti šuuri tulva on kevätilmijö, konša jiät ta lumet ruvetah šulamah. Paikalliseläjät ei muisseta, jotta tämmöni čuuto olis tapahtun šykyšyllä, vaikka niitä pitkäaikasie vihmakaušie oli ollun enneinki. Tulvija Čirkka-Kemi -joki on peittän rannat ta vesi yhä noušou. Rahvaš ollah huolissah: kyläššä on mänöššä potakkakuokinta-aika, a tulva-vesi on peittän monien kyläläisien kuopat. Jyškyjärviläiset ollah šitä mieltä, jotta tulvan šyynä on Jyškyjärven tekojärven viärä käyttö. Oma Mua -lehti rupieu šeuruamah tätä tilannehta. Lukekkua lisyä enši numeroissa.

Lisyä kommenti

Luokkaukšie, kanšallista pahantahtoisuutta šekä VF:n lakien vaštasien toimien kehotušta šisältäjät viestit poistetah šivuilta!

Kommentit: *
Šiun nimi: *