Oma Mua

Ainehistoja livvinkarjalan murtehella

Karjalaiset kefiirit parahien joukošša

Slavmo-kombinatin hetelmäkefiirit šuatih kullan ta hopien PRODEKSPO-kilpailušša. // Kirjuttajat: Kuva otettu slavmo.ru

PRODEKSPO on Venäjän ta Itä-Europan šuurin kanšainvälini elintarvikehteollisuon forumi. Karjalan Slavmo-maitokombinatti esitti täššä näyttelyššä nellä tuotehlajie. Kakši niistä, mussikkakefiiri ta puolukkakefiiri, šuatih korkeimman tašon palkinnot Tuottehen innovatijo-ainehet -nominatijošša. Mussikkakefiiri voitti kullan ta puolakefiirillä oli myönnetty hopiemitali.

Slavmo on alottan hetelmäkefiirien tuotantuo 2016 vuuvvešta ta ne lyhyöššä ajašša piäštih šuureh šuosijoh. Hetelmäkefiirit ollah klassisen kefiirin ta Karjalan perintehellisien marjojen yhisselmä. Marjavaren’n’ua keitetäh šuorah kombinatilla, šekotetah še kefiirin kera ta heti pakatah. Slavmon maito- ta kefiirituottehilla on kekšitty mukava pakkauš korkin kera, kumpani on helppo käyttyä, voit ottua matkah tahi töih. Lapšetki oikein tykätäh näitä makeita kefiirilajija.

Viime vuuvven pimiekuušša Slavmo-kombinatti ošallistu  Peterfud 2017 –näyttelyn rajoissa järješšettyh Meijän merkki-kilpailuh. Šilloin Slavmo esitti viisi tuotehta ta kolme niistä oli šuatu korkeimmat palkinnot. Slavmo-kombinatin tuottehie on myötävänä eri ruokakaupoissa kuin Petroskoissa, šamoin ni Karjalan eri piirilöissä.

Lisyä kommenti

Luokkaukšie, kanšallista pahantahtoisuutta šekä VF:n lakien vaštasien toimien kehotušta šisältäjät viestit poistetah šivuilta!

Kommentit: *
Šiun nimi: *