Oma Mua

Ainehistoja livvinkarjalan murtehella

“Puhtahat pelit” Lohijoven rannoilla

Joukkokvestin ošanottajat ušotah, jotta Lohijoven rannat nyt jiähäh puhtahiksi. Hyö kiännytäh kaikkien ihmisien puoleh pyynnöllä šäilyttyä šiivo ta korjata heti paikan piällä omie roškie. // Kirjuttajat: Mihail Škrikin, Mihail Plaksin

Kanšainvälisen Puistojen maršši – 2018 -luonnonšuojeluaktijon rajoissa 13. oraškuuta Petroskoissa piettih Perehien ekofesti -pruasniekka. Juhlapäivänä kaupunkissa avattih uuši Karjalan šuojelualovehet -turistimatka šekä alko ekologisen Puhtahat pelit -joukkokvestin toini kauši. Kvestin aikana 218 ošanottajua (75 joukkuo) šiivottih Lohijoven rantoja. Aktijon aikana oli kerätty 4,22 tonnie roškua – 536 šäkkie. “Puhtahat pelit” jatutah 27. oraškuuta Neglinkajoven rannoilla.

Lisyä kommenti

Luokkaukšie, kanšallista pahantahtoisuutta šekä VF:n lakien vaštasien toimien kehotušta šisältäjät viestit poistetah šivuilta!

Kommentit: *
Šiun nimi: *