Oma Mua

Ainehistoja livvinkarjalan murtehella

Karjala muanittau turistija

Valamon manasteri on turistien ta kalikkaisien šuosituimpie paikkoja Karjalašša.

Venäjän federalini matkailutoimisto yheššä matka-tarjoukšien ta lentolippujen myyjien kera šelvitti, mihi maihi ta kaupunkiloih Venäjän rahvaš matkuššetah tänä kešänä ta mimmoset šuunnat ollah kaikista šuosituimmat.

Sletat’.ru (www.sletat.ru) -matkailutoimiston mukah sisävenäläisien šuuntien kešen kešällä 2018 turistit on eniten kiinnoššuttu matoista Krimillä (70,91% vaštaukšie kyšymykšeh ”Venäjän kierrokšie”), toisella šijalla on Krasnodarski šeutu (27,69%), kolmannella šijalla – Kaliningradin aloveh (0,23%). Šuosituimpien matkailukohtien joukošša on šamoin Karjalan tašavalta, Moskova ta Moskovan lähialovehet, Piiteri, Tatarstani ta Altai-šeutu.

Ulkomualaisista maista šuosituimpie ollah tänä kešänä Turkki, Kreikka, Kypros, Ispanija, Montenegro, Bolgarija, Thaimua ta Abhasija.

Lisyä kommenti

Luokkaukšie, kanšallista pahantahtoisuutta šekä VF:n lakien vaštasien toimien kehotušta šisältäjät viestit poistetah šivuilta!

Kommentit: *
Šiun nimi: *