Oma Mua

Ainehistoja livvinkarjalan murtehella

Vuuvven laureatit on ilmotettu

1. Arina Tubis -hyvänluajintafondin presidentti JulijaTubis šai Vuuvven 2018 laureatti -arvonimen panokšešta volont’oriliikkehen kehitykšeh

Vuuvven 2018 laureatti -arvonimi on myönnetty Karjalan 47 eläjällä šuurešta panokšešta tašavallan kehitykšeh.

Laureattijen luvušša on tevollisušlaitokšien johtajie ta ruatajie, muataloušalan, tiijon, taitehen, kulttuurin, opaššukšen, liäketiijon etuštajie, kanšalaisjärještöjen aktivistija, urheilijie, volont’orija.

Niin, Rakkahuošta omah ammattih ta šuurešta panokšešta tašavallan turistipotentialin noštamiseh laureatiksi on ilmotettu Kiži-musejon asientuntija Marina Noženko, kumpani voitti VF:n Venäjän paraš opaš -kilpailun Ammattilaini opaš -nominatijošša.

Arina Tubis -hyvänluajintafondin presidentti JulijaTubis šai Vuuvven 2018 laureatti -arvonimen aktiivisešta kansalaisašemašta, hyvänluajintatoiminnašta ta šuurešta panokšešta volont’oriliikkehen kehitykšeh.  

Karjalaini runoilija ta kirjuttaja Aleksandr Volkov on hyväkšytty 2018 vuuvven laureatiksi aktiivisešta kirjutuštoiminnašta, šuurešta panokšešta karjalankielisen kirjallisuon kehitykšeh ta šäilyttämiseh šekä Minä muajilmua näin... -kirjašta, mi oli painettu tänä vuotena.

Karjalašša pannah merkillä ta paltkitah ihmisie šuurešta panokšešta tašavallan kehitykšeh vuuvvešta 1998 alkuan. Vuuvven laureatti -arvonimi myönnetäh ihmisillä panokšešta alovehen tieto-, kulttuuri-, ta sosialitalouvelliseh kehitykšeh.

Lisyä kommenti

Luokkaukšie, kanšallista pahantahtoisuutta šekä VF:n lakien vaštasien toimien kehotušta šisältäjät viestit poistetah šivuilta!

Kommentit: *
Šiun nimi: *