Oma Mua

Ainehistoja livvinkarjalan murtehella

Lönnrotin teitä myöten Kalevalan päivänä

Tehnologijan tunnilla yheššä opaštaja Anatoli Rastriginin kera lapšet aherrettih luatie pientä šointusua kantelehta. // Kirjuttajat: Nadežda Vasiljeva

Väinämöni, Louhen akka tyttärineh, Ilmarini ta muut eepossan šankarit koko opaššušpäivän aikana tutuššettih koululaisie Kalevala-eepossah, näytettih pikku esitykšie šekä kerrottih runoja. Eepossan šankarien rooliloissa esiinnyttih Uhut-šeuran harraštajateatterin artistat.

Kalevalan päivyä koulušša juhlittih kaikin. Pojat ta tytöt tutuššuttih eepossan šankariloih, šuoritettih matematiikkamatka Lönnrotin teitä myöten, näytettih tietojah Oma peli- ta Kalevala 1849 -tietokilpailuissa. A Kalevalan innoššuttava muajilma -defilekilpailušša yläluokkalaiset esitettih eepossan šankarien pukuja. Väliajalla jokahini halukaš oli voinun männä kuvah Kalevala-eepossan šankarien kera.

No a koulun verštahašša työ oli kuumimillah. Tehnologijan tunnilla yheššä opaštaja Anatoli Rastriginin kera lapšet aherrettih luatie pientä šointusua kantelehta, kumpasešta varmašti tulou hyvä lahja omahisilla ta yštävillä Kalevalan päiväkši.

Lisyä kommenti

Luokkaukšie, kanšallista pahantahtoisuutta šekä VF:n lakien vaštasien toimien kehotušta šisältäjät viestit poistetah šivuilta!

Kommentit: *
Šiun nimi: *