Oma Mua

Ainehistoja livvinkarjalan murtehella

Kalaštajan onni muhi Kuitin jiällä

Koštamukšelaini kalaštaja Maksim on tyytyväini – hänen Kivok-joukko piäsi toisella paikalla kilpailuissa. // Kirjuttajat: Jelena Kirillova

Kuittijärven rannalla keräyty noin šata henkie Vuokkiniemeštä, Koštamukšešta ta Šuomešta. Kilpakalaššukšeh otti ošua 14 joukkuo, jokahisešša oli kolme–nellä jäšentä. Nuorimmalla kalaštajalla oli viisi vuotta, a kaikista kokenut täytti 73 vuotta.

Kilpailupäivän huomenekšella kaikki kalaštajat keräyvyttih Kuittijärven rannalla, missä ilmottauvuttih, šuatih ohjiet ta liput jiäloukkojen merkittämistä varoin – kaikki oli järješšetty šiäntöjen mukah. Šiitä joukot hajauvuttih miärätyn vesialovehen jiätä myöten ta kilpailu alko.

Enšmmäisellä paikalla piäsi Živtsi-joukko, kumpani pyyti 4,5 kiluo kalua. Toisen paikan šai Kivok-joukko (4,35 kiluo) ta kolmannen – Sački-joukko (3.24 kiluo).

Kaikista šuurin kala – 23,5-šenttini šiika – pyyvvettih Škuročkinit-joukon kalaštajat. A Väinämöisen punukat -joukko šai pienimmän kalan – 5,5-šenttisen kiiskin. Kilpailujen voittajat šuatih hyvie lahjoja sponssorilta – Kl’ovoje mesto -kaupalta.

Kuni kalamiehet kalaššettih Kuittijärven jiällä, rannalla piettih kilpailuja, lapšet tanššittih ta kisattih, kaikin valmistauvuttih šuureh juhlah. Kala ja marjapojat -yritykšen toimittajat myötih kalatuottehie. Kilpailujen jälkeh kaikkie halukkahie kostitettih makiella uuhhalla ta samovuaračäijyllä kalittojen kera.

Lisyä kommenti

Luokkaukšie, kanšallista pahantahtoisuutta šekä VF:n lakien vaštasien toimien kehotušta šisältäjät viestit poistetah šivuilta!

Kommentit: *
Šiun nimi: *