Oma Mua

Ainehistoja livvinkarjalan murtehella

Miltä Pyhänlašku-pulla maistuu?

Kielikeittijön enšimmäiseh tapahtumah keräyty noin nelisenkymmentä ihmistä: studenttija, opaštujie, nuorie ta ruavahie ihmisie. Kaikin jakauvuttih eri ryhmih ta Tarmo Wasenius anto joka ryhmällä oman tehtävän. // Kirjuttajat: Ol’ga Smotrova

Uuši Kielikeittijö-nimini projekti oli pantu rattahilla Karjalaisien, vepšäläisien ta šuomelaisien resurssikielikeškukšešša. Šen alkuhpanijina ta toteuttajina ollah Šuomen Piiterin piäkonšulatin Petroskoin toimiston ruatajat ta Karjalan Sanomat -lehen toimittajat. Projektin idejana on järještyä vuuvven aikana työpajašarja, missä kerrotah šuomelaisista ruokaperintehistä, yheššä valmissetah eri ruokie, maissellah niitä ta tietenki paissah keškenäh šuomen kielellä. Kielikeittijö-ohjelman vetäjänä on Karjalan Gorničča -ravintolan keittijömuasteri, tunnettu kokki Tarmo Wasenius. Enšimmäini työpaja oli pietty viime piätinččänä ta še oli omissettu Pyhänlašku-perintehillä.

Tarmo kerto Šuomen Pyhänlašku-ajašta, šiih liittyvistä perintehistä ta perinnehruuvvista:

– Kun ajattelen Pyhänlaškuo, niin miun mieleh tulou muisselmie nuorušajoista: hernehkeitto, mäjenlašku ta makiet pullat. Pyhänlaškuna myö tavallah šöimä hernehkeittuo ta laškima mäkie. Päivän herkkuna oltih makiet pullat, kumpasie šöimä maijon kera.

Tarmo Wasenius kerto, jotta Pyhänlašku-pulla on tullun Šuomeh Ruočin ruokaperintehistä. Muitenki Šuomen keittoperinteheššä on olomašša äijän ruokie, mit on eri aikoina lainattu kuin Ruočin puolelta šamoin ni Venäjältä.

– Kaikki makie on tullun Ruočista, a kaikki šuolani ta hapan on tullun Venäjältä, Wasenius lisyäy.

Jauhopeukalo (näin kučutah Šuomešša taitajie leipurija) Tarmo Wasenius pal’l’ašti Kielikeittijön vierahilla Pyhänlašku-pullan paistamisšalaisukšie. Tarmo on varma, jotta oikiešti luajittu Pyhänlašku-pulla on niin makie, jotta šitä pitäy maistua istuol’l’ah, muitein voit aivan pyörtyöki tuommosešta ihanašta mavušta.

 

Lisyä kommenti

Luokkaukšie, kanšallista pahantahtoisuutta šekä VF:n lakien vaštasien toimien kehotušta šisältäjät viestit poistetah šivuilta!

Kommentit: *
Šiun nimi: *