Oma Mua

Ainehistoja livvinkarjalan murtehella

Projekti loppu, ka kiännöštyö jatkuu!

Seminarin lopušša šen ošanottajat esitettih mukava ohjelma, kumpani valmissettih iče. Esitykšien aikana kuulu livvin- ta vienankarjalua šekä vepšän kieltä. Kuvašša kohtauš vepšäläiseštä starinašta. // Kirjuttajat: Maikki Spitsina

Joenšuun Itä-Šuomen yliopistošša Kiännä-projektin rajoissa piettih viimeni kiännöšseminari. Projekti jatku nellä vuotta ta yhisti rahvašta molommin puolin rajua. Kiännä-projektin tarkotukšena on kannattua karjalan kielen kehittämistä, šuaha uušie kiäntäjie šekä kiinnoššuttua nuorie kiännöštyöh. Seminarien aikana paistih kiännöštyön vaikevukšista, termien kiäntämiseštä ta uušie šanojen luatimisešta. Viimesen oppivuuvven teemana oli kaunokirjallisuon kiäntämini. Luventojen lisäkši seminarilaiset šuoritettih äijän kieliharjotušta šekä otettih ošua Wikipedia-työpajoloih. Kiännä-projekti loppu, ka kiännöštyö jatkuu!

Lisyä kommenti

Luokkaukšie, kanšallista pahantahtoisuutta šekä VF:n lakien vaštasien toimien kehotušta šisältäjät viestit poistetah šivuilta!

Kommentit: *
Šiun nimi: *