Oma Mua

Ainehistoja livvinkarjalan murtehella

“Hettien” puhašta kieltä

Tänä vuotena Karjalan rahvahan Hete-folklorikollektiivi täyttäy 35 vuotta.

 

Koštamukšen musiikkikoulušša oli pietty Hete-ryhmän šuuri konsertti, min nimekši oli otettu “Kalevalan kehto”.

Ryhmän laulajat esitetäh tunnettujen Kalevalan muanmiehien lauluja, kumpaset on kirjutettu kaunehella ta puhtahalla vienan karjalan murtehella ta kumpaset šäilytäh kollektiivin ohjelmistošša vuosien mittah. “Hettien” kieli on puhaš kuin hettien vesi, mi virtuau ta kohisou Kalevalan mailla.

Jo muutoma vuosi ryhmän rinnalla toimiu lapšien horeografini ryhmä, mi niise esiintyy “Hettien” konserttiloissa. Kaččojat hyvällä mielellä otetah vaštah lapšien näyttämie karjalaiselämän pikkukappalehie ta tanššija.

Karjalan rahvahan Hete-folklorikollektiivi on monen arvonimen šuaja. Šillä on hyväkšytty Rahvahan kollektiivi -arvonimi vuotena 1990. A vuotena 2014 še šai Paraš kollektiivi -arvonimen Koštamukšen hyväkšyntä -kilpailušša. “Hettiellä” on kymmenie kiitoškirjasie eri laitokšilta ta ministerijöiltä.

“Hete” on ainutluatuni ta omaperäni ryhmä. Šen ohjelmistošša on tanšši-, laulu- ta kisaohjelmie, lapšilla tarkotettuja ohjelmie, karjalaisie tapoja, opaššušohjelmie tanššineh ta perintehellisine ruokineh. Ryhmän melkein kaikki ošanottajat paissah muamonkieltä – karjalua. Monet heistä ollah perintehellisen ruuvvan nerokkahat valmistajat, ritualikuklojen luatijat ta mattojen kutojat. Hyö näytetäh omua neruo erilaisissa muasteri-oppiloissa ta toisieki opaššetah niihi.

“Hete” šuunnittelou pityä uušieki ohjelmie kollektiivin 35-vuotispäivän merkeissä. Ryhmän uuvvekši johtajakši on tullun muusikko Artur Jefremov.

Hete-folkloriryhmä on tunnettu Vienan Karjalašša ta muuvvallaki šuomelais-ugrilaisešša muajilmašša. “Hettien” laulut valotetah ta elävytetäh meijän elämyä.

Lisyä kommenti

Luokkaukšie, kanšallista pahantahtoisuutta šekä VF:n lakien vaštasien toimien kehotušta šisältäjät viestit poistetah šivuilta!

Kommentit: *
Šiun nimi: *