Oma Mua

Ainehistoja livvinkarjalan murtehella

Kalevalan Voitonpuisto kašvau

Oraškuun lopušša Venäjän kaikissa kouluissa kuuluu koulušoittoja.  Koulujen piäštökkähillä ne šoitetah viimeistä kertua. Varmašti viimeni koulušoitto on jiänyn jokahisen piäštökkähän muistoh: vet’ kouluvuuvvet ollah mukavat ta unohumattomat.

Kalevalan koulun 1980 vuuvven piäštökkähätki varmašti hyvin muissetah oma viimeni koulušoitto.  Muissetah vieläi šen takie, jotta juuri hyö pantih alku nuorisoliittolaisien Voitonpuistolla, mi kašvau nyt heijän oman koulun lähellä. Viimesenä opaššušpäivänä, kaikkien juhlatilaisukšien ta onnittelujen jälkeh pojat ta tytöt lähettih issuttamah enšimmäistä koivukujua.

Šen jälkeh joka vuosi uuvvet piäštökkähät issutettih tänne uušie taimenie. Ajan mittah Voitonpuisto kašvo ta leveni. Tänä vuotena še täytti jo 39 vuotta.

Lisyä kommenti

Luokkaukšie, kanšallista pahantahtoisuutta šekä VF:n lakien vaštasien toimien kehotušta šisältäjät viestit poistetah šivuilta!

Kommentit: *
Šiun nimi: *