Oma Mua

Ainehistoja livvinkarjalan murtehella

Karjalaisen elämän kuvie

Uhut-šeuran vuotena 2018 peruštama Uhtuan kapšakki -teatteriryhmä esitti Karjalaisen elämän kuvie -spektaklin Venäjän päivänä Kalevalašša. Käsikirjutukšen valmistajana ta näytelmän ohjuajana on Nadežda Rastrigina. Käsikirjutukšen pohjakši on otettu Karjalan kirjailijien Kalle Kakkosen, Pauši Lemnun, Ort’t’o Stepanovin, Antti Timosen, Aleksandr Linevskin, Lidija Denisovan ta Pekka Pertun tevokšie.

Spektaklin lavana oli Kuittijärven ranta, a valotušlaittehina oltih päiväsen šätiet. Kaččojat, kumpaset issuttih rantanurmikolla, esitykšen ensimmäisistä hetkistä čukellettih vuosien 1920-1930 karjalaiskylän elämäh. Artistat onnissuttih näyttyä šen ajan arkielämyä lavapukuloilla ta pakinatavalla. Rahvaš nakrettih kovašti ta räpytettih artistoilla. Spektaklissa oli esitetty karjalaisperehen kalalta tulomini, heinänniitto, muanmiehen myöštymini kurortilta. Näytelmyä korissettih častuškat, šananpolvet, karjalaini huumori ta tanššit.

Lisyä kommenti

Luokkaukšie, kanšallista pahantahtoisuutta šekä VF:n lakien vaštasien toimien kehotušta šisältäjät viestit poistetah šivuilta!

Kommentit: *
Šiun nimi: *