Oma Mua

Ainehistoja livvinkarjalan murtehella

Vuokkiniemi otti vaštah Il’l’anpäivyä

Il’l’anpäivä on yksi tärkeimmistä ta mielehimmistä pruasniekoista Vuokkiniemen eläjillä. Tänä vuotena juhlaohjelma kešti kakši päivyä, 2. ta 3. elokuuta. Perintehen mukah piätapahtumie piettih kylän piäaukivolla lauluineh, piirileikkineh, jarmankkoineh ta kisoineh. Jo toista kertua vietettih šoutovenehien regatta Kuittijärven vesistöillä, kumpaseh otti ošua äijyä enemmän joukkuo, mitä viime vuotena. Kylätalošša järješšettih mukavie muasteri-oppija ta tanššiohjelmoja.

 

Lisyä kommenti

Luokkaukšie, kanšallista pahantahtoisuutta šekä VF:n lakien vaštasien toimien kehotušta šisältäjät viestit poistetah šivuilta!

Kommentit: *
Šiun nimi: *