Oma Mua

Ainehistoja livvinkarjalan murtehella

Marja-Makovei Latvajärveššä

Marja-Makovei-kyläpruasniekka oli pietty 14. elokuuta vanhašša Latvajärven runokyläššä, minne keräyty Perttusen šuvun jälkiläisie, Koštamukšen Viena-karjalaisjärještön jäšenie, paikallisie eläjie ta vierahie Šuomešta.

Šillä paikalla, missä aikoinah oli Arhippa Perttusen talo, ennein pruasniekkua oli ašetettu muistomerkki. Paikallini eläjä ta kotišeuvun istorijan šäilyttäjä ta yllyttäjä Igor’ Mstislavovič Kirejev kerto muistomerkin idejan šyntymiseštä ta toteuttamisešta.

Igor Kirejev iče kekši ta piirušti muistomerkin käsipiirrokšen. Muistomerkki on talon näköni kivišeinä, kumpani on luajittu kylän eri pirttien aluštakivilöistä. Enšin aluštakivijä ečittih Latvajärven vanhojen talojen paikoilta, mit ollah jo kokonah tihien heinän peitošša, ta šiitä vietih muistomerkin paikalla. Šiinä sementin ta hiekan avulla ne kivet oli yhissetty šamah kivirakenteheh.

Marja-Makovei-juhla onnistu Latvajärveššä. Karjalaiset ta šuomelaiset laulut yhissettih rahvašta. Lämmin ilma ta vanhan runokylän omaluatuni henki jätettih oma jälki joka vierahan mieleh ta šytämeh.

Lisyä kommenti

Luokkaukšie, kanšallista pahantahtoisuutta šekä VF:n lakien vaštasien toimien kehotušta šisältäjät viestit poistetah šivuilta!

Kommentit: *
Šiun nimi: *