Oma Mua

Ainehistoja livvinkarjalan murtehella

“Kantelen” ilon laulu

Šyyškuun 5. päivänä Karjalan valtijollini laulun ta tanššin Kantele-yhtyveh kuččuu Karjalan eläjie Ilon laulu -galakonserttih, kumpani lopettau Myö olemma “Kantelešta” -projektin.

 

Vuuvven 2018 talvikuušša Kantele-yhtyvehen ošanottajat alettih toteuttua uutta Myö olemma “Kantelešta” -konserttiprojektie. Še on omissettu yhtyvehen artistoilla, kumpaset esiinnyttih kollektiivissa eri vuosina.

Nyt, šyyškuun 5. päivänä Musiikkiteatterin lavalla Kantele-yhtyveh esittäy Ilon laulu -galakonsertin. Konsertti lopettau yhtyvehen Myö olemma “Kantelešta”-projektin ta tulou šen huipputapahtumakši.

Ilon laulu -konsertti on omissettu kollektiivin peruštajan ta enšimmäisen taitehohjuajan Viktor Gudkovin 120-vuotispäivällä. Kantele-yhtyvehen artistat valmistauvuttih täh šuureh tapahtuman koko vuuvven.

Myö olemma “Kantelešta”-projektin konsertit oltih nellänä vaihiena galakonsertin valmistamisešša. Ne oli omissettu nellällä piäasiella, mit on aina oltu kollektiivin elämäššä ta ruavošša: kantelen šoitolla, kanšanlaululla, rahvahan tanššilla ta folklorimusiikilla.

Niin, viime talvikuušša oli esitetty Myllärit-folkryhmällä omissettu ohjelma, vet ryhmän monet muusikot ruattih “Kantelešša”. Tämän vuuvven tuiskukuušša ilmešty Ajan piirileikki -tanššiohjelma. Šulakuušša Laululla mie elän -ohjelma oli omissettu yhtyvehen entisillä laulajilla ta šiinä onniteltih 70-merkkipäivällä “Kantelen” solistie Valentina Lašinua. A oraškuušša Karjalan rapsodija -ohjelma oli omissettu “Kantelen” musiikkimiehen Maksim Gavrilovin 100-merkkipäivällä.

Uuteh Ilon laulu -ohjelmah on otettu iellisien konserttijen parahat laulu-, tanšši- ta musiikkinumerot, mit kuulutah Kantele-kollektiivin “kultafondih”. Šiinä šuau ihailla yhtyvehen ohjelmiston ikivihreitä ta parahie esittäjie, toisien lisäkši Valentina Lašinan ta Aleksandr Kaširinin duettie šekä Myllärit-ryhmyä.

Lisyä kommenti

Luokkaukšie, kanšallista pahantahtoisuutta šekä VF:n lakien vaštasien toimien kehotušta šisältäjät viestit poistetah šivuilta!

Kommentit: *
Šiun nimi: *