Oma Mua

Ainehistoja livvinkarjalan murtehella

Musejoh makšutta!

Joka pyhäpäivä lapšet ta vanhemmat perehistä, missä on kolme ta enemmän lašta, voijah tulla meijän Kalevalan musejoh šen aikataulun mukah. // Kirjuttajat: Tatjana Glebova

Kontupohjan, Lahenpohjan, Karhumäjen, Puudožin ta Šuojarven piirimusejot ollah valmehet ottua vaštah monilapšisie perehie makšutta musejon joka työpäivänä. Šuaha ilmani lippu Belomorskin, Sortavalan ta Pitkärannan piirien musejoih voipi vain šuovattana. Tähä joukkoh kuuluu ni Segežan musejo, kumpani rekonstruoinnin jälkeh niise tarjuou monilapšisilla perehillä tämmösen mahollisuon.

Käyvä musejoh makšutta jokä pyhäpäivänä šuau Kalevalan, Kemin, Aunukšen piirilöissä šekä Koštamukšen kaupunkipiirissä. Kulttuurilaitokšet iče piätettih, ollahko ne valmehet tarita ihmisillä tämmösie palveluja.

– Joka pyhäpäivä lapšet ta vanhemmat perehistä, missä on kolme ta enemmän lašta, voijah tulla meijän Kalevalan musejoh šen aikataulun mukah. Muissutan, jotta Kalevalan musejošša nyt on auki kaikki vakituiset näyttelyt, šen lisäksi šuau kaččuo Muumiloilla omissettuo Šuomešta tuotuo näyttelyö šekä paikallisen taiteilijan Marija Kisel’ovan tauluja, kerto Kalevalatalo-etnokulttuurikeškukšen varajohtaja Viktorija Tihonova.

Musejonruatajat toivotah, jotta tämän miäräykšen mukah musejoissa rupieu kašvamah kävijien luku.

Lisyä kommenti

Luokkaukšie, kanšallista pahantahtoisuutta šekä VF:n lakien vaštasien toimien kehotušta šisältäjät viestit poistetah šivuilta!

Kommentit: *
Šiun nimi: *