Oma Mua

Ainehistoja livvinkarjalan murtehella

Varen’n’ua ta huvija Marjane-juhlašša

Marjane-pruasniekašša riitti iluo ta huvie eri makuh. // Kirjuttajat: L’ubov’ Kozlova, Respublika-tietotoimisto

Rahvahan yhtenäisyön päivyä piettih Venäjällä 4. pimiekuuta. Pruasniekkana petroskoilaiset keräyvyttih šuureh Marjane-pruasniekkah. Juhlapivot järješšettih Kirovin aukivolla. Šiinä vietettih varen’n’afestivali, kaupunkin marjapiiraijen-kilpailu, jarmankka šekä folklorikollektiivien konsertti. 

Marjane-pruasniekan vierahie tervehti Petroskoin piälikkö Irina Mirošnik:

– Kaupunkissa eläy eri kanšallisukšien etuštajie, ka kaikkie meitä yhistäy rakkahuš omah isänmuah, Venäjäh ta Karjalah.

Pruasniekan piähenkilökši tuli Marjane-kaunotar, Petroskoin uuši brendi. A rahvahan kisojen huippukohakši šen järještäjät luajittih varen’n’afestivali. Petroskoin kuulusa keittäjä Anton Kalinin keitti 200 litrua makijaista ainutluatusen reseptin mukah, min hiän enšimmäistä kertua esitti rahvaškunnalla.

Maissella varen’n’ua šai jokahini halukaš, šamoin kuin ni marjapiiraita. Niitä sriäpittih kaupunkin koulujen ta päiväkotien opaštujat ta pedagogit. Aukivolla ašetettih stolat ta lat’attih sriäpnöistä Karjalan pitin Čuari-piirua.

Juhlan piälavalla esiinnyttih Petroskoin folklorikollektiivit. Petrovskaja sloboda- ta Karjala -yhtyvehet kučuttih kaikkie šuureh piirileikkih.

Šen lisäkši rahvahan kisojen aikana piettih Marja-2019- pukujen kilpailu šekä Marjašukunimi-aktijo – paššuajien šukunimien omistajat šuatih muistolahjoja.

Lisyä kommenti

Luokkaukšie, kanšallista pahantahtoisuutta šekä VF:n lakien vaštasien toimien kehotušta šisältäjät viestit poistetah šivuilta!

Kommentit: *
Šiun nimi: *